Kontakt

Adresa: ulica Branilaca BiH broj 78, 79280 Ključ.

E-mail: opckljuc@bih.net.ba

Tel: 037/661-100 ( centrala ),

037/662-054 ( Kabinet Općinskog načelnika )

Fax: 037/661-104