R/B IME I PREZIME POLITIČKA PRIPADNOST ADRESA STANOVANJA BROJ TELEFONA
1. ELDAR ZUKIĆ SDA Bošnjačka bb

 

Ključ

061/320-912
2. SUAD KARAT SDA Osmana Porića 15

 

Ključ

061/618-561
3. ELVEDIN DOMAZET  SDA Biljani bb

 

Ključ

061/873-057
4. DENIS SILAJDŽIĆ SDA Naselje LUKE C-3

 

Ključ

061/852-846
5. ESAD IMŠIREVIĆ SDA Hanlovska bb

 

Ključ

061/420-027
6. EMINA VELIĆ SDA Patriotske lige bb

 

Ključ

061/718-306
7. ELVIR BILAJAC SDA Hasići bb

 

Ključ

061/435-823
8. EMIL KOLJIĆ SDP Branilaca BiH 92 b

 

Ključ

061/768-042
9.

EMIR BEČIĆ

SDP  Velagići bb

 

Ključ

061/418-359
10. ELDINA ŠISTEK DRAGANOVIĆ SDP Šehićka bb

 

Ključ

062/576-404
11. SALKO KRANTIĆ NEZAVISNI VIJEĆNIK Humići 158 a

 

Ključ

061/155-192
12. AMIR KRANTIĆ SDP  Humići

 

Ključ

061/573-383
13. HABIR KARDAŠEVIĆ SDP Zgon bb

 

Ključ

062/449-084
14. ELDAR HOTIĆI NIP

 

Ključ

062/851-883
15. ANEL ČARKIĆ NIP Naselje Luke G1

 

Ključ

061/917-720
16. JASMIN ĆEHAJIĆ NIP Zgon bb

 

Ključ

061/580-212
17. ALENA MASLIĆ NIP Naselje 17 VKBBr. bb

 

Ključ

061/042-109
18. DŽENAN MEHMEDOVIĆ NIP Mahala bb

 

Sanica

061/449-607
19. ALEN ŠEHIĆ A SDA Šehićka 28b

 

Ključ

061/742-936
20. ALMIR SALIHOVIĆ  A SDA

Pudin han bb

Ključ

061/420-124
21. ZLATA PAJIĆ A SDA Ramići bb

 

Ključ

060/333-4449
22. FIKRET ŠLJIVAR Nezavisni blok NB Branilaca BiH

 

Ključ

062/216-791
23. SAFETA MEDIĆ Nezavisni blok NB Oslobodilaca 122

 

Sanica

061/921-242
24. JUNUZ DEDIĆ S BiH Stari grad bb

 

Ključ

061/718-336
25. ADEM CRNALIĆ NEZAVISNI VIJEĆNIK Ključ 061/760-441