Vijećnici

R/B IME I PREZIME POLITIČKA PRIPADNOST ADRESA

STANOVANJA

BROJ TELEFONA
1. ADNAN HAMEDOVIĆ SDA Bošnjačka bb

Ključ

061/369-663
2. SUBHA DŽAFIĆ SDA Kaldrma bb

Gornja Sanica

062/415-502
3. ANES JUKIĆ SDA Naselje LUKE B2

Ključ

062/114-375
4. ARMINA MUJEZINOVIĆ SDA D.Biljani bb

Ključ

061/500-992
5. ELVEDIN DOMAZET SDA Biljani bb

Ključ

061/873-057
6. SUAD KARAT SDA Osmana Porića br.15

Ključ

061/618-561
7. SMAJO DŽAFIĆ SDA Sanica

Ključ

061/369-607
8. EMIL KOLJIĆ SDP Branilaca BiH 92 b

Ključ

061/768-042
9. MERSAD DRAGANOVIĆ SDP Ćurčići 28 A

Ključ

061/815-901
10. ALEN ŠEHIĆ SDP Šehićka 28 B

Ključ

061/742-936
11. NEDŽAD  POBRIĆ SDP Branilaca BiH 

Ključ

061/354-874
12. AMIR KRANTIĆ SDP  Humići

Ključ

061/573-383
13. OSMAN KANJEŠIĆ SDP Hripavci 76

Ključ

061/982-080
14. LATIF SALIHOVIĆ SDP Pudin Han bb

Ključ

061/580-237
15. HARIS SMAJIĆ  A SDA Kulina bana bb

Ključ

061/852-899
16. EMIR BEČIĆ A SDA Velagići

Ključ

061/418-359
17. HABIR KARDAŠEVIĆ A SDA Zgon bb

Ključ

062/449-084
18. ZLATAN ZUKIĆ A SDA Branilaca BiH 105 A

Ključ

061/461-304
19. DIJANA ĆEMAL A SDA D.Vojići bb

Ključ

061/464-678
20. BEHZAD HADŽIĆ DF Zgon

Ključ

062/827-882
21. MELITA ČOLIĆ DF Branilaca BiH 68 b

Ključ

062/122-887
22. ADEM CRNALIĆ SBB Zenička br.8

Ključ

061/760-441
23. SALKO KRANTIĆ SBB Humići br.158A

Ključ

061/155-192
24. FIKRET ŠLJIVAR BPS-Sefer Halilović Branilaca BiH

Ključ

062/216-791
25. VAHID OMANOVIĆ S BiH Donji Biljani bb

Sanica Ključ

061/187-850