10. 03. 2023.

09. 03. 2023.

07. 03. 2023.

Javni poziv za prijavu zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za nabavku plastenika i proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru

Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom  ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i  šumarstva i  poslovni  LIDER „OPZ AGRISAN”, ul. Lolin Sokak bb, Sanski Most, dana 22.02. 2023. godine objavljuju

Javni poziv za prijavu  zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača za nabavku plastenika i proizvodnju povrća  u zaštićenom prostoru

Pozivamo sve zainteresirane (podobne) poljoprivredne proizvođače (fizička lica) sa područja općina i Unsko-sanskog kantona: Sanski Most, Bosanski Petrovac, Bihać, Ključ, Drvar, Cazin, Bužim koje pripadaju Klasteru K-1, da dostave svoje Prijave o zainteresiranosti za nabavku plastenika i zasnivanje nasada povrća u plastenicima u sezoni 2023. godine, koja će uvid u »START« paketa biti sufinansirana iz sredstava  IFAD-ovog  Projekta  razvoja  ruralnih poduzeća i poljoprivrede, a koji implementira Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri  Federalnom  ministarstvu  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Podobnim se smatraju svi poljoprivredni proizvođači (fizička lica) za koje se u postupku targetiranja  utvrdi  da  spadaju  u  kategoriju  »SIROMAŠNI  ili GRANIČNO SIROMAŠNI «, kako je definirano projektnim dizajnom, i to:

Kategorija –   Prosjek mjesečnih prihoda po glavi domaćinstva (KM) – Prosječna površina obradivog zemljišta(dunuma)

  • Siromašni: do 389; 1 – 5 dunuma
  • Granično siromašni: 390 – 500; 5 – 15 dunuma
  • Nisu siromašni: više od 500; više od 15 dunuma

Projekat  dodatno  podržava  učešće  žena  i  mladih  (mladi  do  35  godina starosti) sa povećanim učešćem projekta u sufinansiranju START paketa.

Prijavni obrazac i anketni upitnik kojim se utvrđuje podobnost pod nosioca prijave može se preuzet i lično na adresi LIDERA „OPZ AGRISAN”, ul. Lolin Sokak bb, 79260 Sanski Most ili u općinskim/gradskim službama za poljoprivredu.

Prijave o zainteresiranosti, zajedno sa popunjenim anketnim upitnikom, potrebno je dostaviti lično ili putem preporučene pošiljke, najkasnije do 23.03.2023. godine do 15:00 sati po lokalnom vremenu, na adresu LIDERA „OPZ AG RISAN”, ul. Lolin  Sokak  bb, 79260  Sanski  Most  ili na  adresu općine/grada u kojoj pod nosioc zahtjeva ima prebivalište.

Nakon zatvaranja javnog poziva jedinice lokalne samouprave i  Ured za koordinaciju projekata (PCU) pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvršiti će odabir krajnjih korisnika čiji je broj definisan Biznis planom Lidera OPZ „AGRISAN” za svaku općinu/grad koja učestvu je u projektu.

2. READP – Obrazac o zainter. – START paketi AGRISAN

3. READP – Upitnik za korisnika START paketa AGRISAN

06. 03. 2023.

Završen projekt izgradnje javne rasvjete Alina luka

Općina Ključ je ove godine uspješno implementirala i završila projekt izgradnje javne rasvjete gradska plaža “Alina luka” s kojim je aplicirala u 2022. godini prema Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Tražena sredstva od ministarstva su iznosila 13.320,00 KM, dok je Općina Ključ sufinansirala ostatak sredstava u iznosu od 1.180,00 KM, tako da je ukupna vrijednost izvedenih radova od strane firme “Elektro Montaža” D.O.O. iznosila 14.496,30 KM.

Projektom je obuhvaćeno sljedeće: zemljani radovi i postavljanje neophodne zaštitne opreme i uzemljenja, demontaža 9 stubova, nabavka i ugradnja 12 LED lampi od 30W, nosača za lampe, te postavljanje osigurača u svaki stub i ostali neophodni materijal za kompletnu rasvjetu.

Kajak kanu klub Ključ je svojim sredstvima izvršio nabavku rasvjetnih stubova, te je iste postavila firma koja je izvodila navedene radove.

Ovim projektom Općina Ključ doprinosi smanjenju CO2 i uštedi energije u javnoj rasvjeti, te planira i u narednom periodu aplicirati na projekte Unaprijeđenja energetske efikasnosti kroz modernizaciju rasvjete, kako bi naša općina u potpunosti bila energetski efikasna i doprinijela unaprijeđenju zaštite okoliša.

Članovi udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina” u posjeti kod Općinskog načelnika

Članovi udruženja poljoprivrednika “Ključka dolina” posjetili su Općinu Ključ i načelnika općine gospodina Nedžada Zukanonovića i šefa službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu, Armina Čahuta s kojima su razgovarali o trenutnoj situaciji u poljoprivredi na području naše općine. Jedna od tema sastanka je bila o utrošku sredstava kao podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji. Na sastanku je dogovoreno da će se najviše sredstava izdvojiti za proljetnju sjetvu, odnosno da će Općina Ključ sufinansirati proljetnu sjetvu u iznosu do 75 %.

Općina Ključ i Udruženje poljoprivrednika “Ključka dolina” već dugi niz godina imaju odlično partnerstvo i međusobnu saradnju te su kao takvi odličan primjer dobre prakse saradnje između udruženja i lokalne zajednice.

Općina Ključ redovno sa svojim službama prati potrebe kako poljoprivrednika, tako i ostalih organizacija koje rade za dobrobit naše lokalne zajednice i uvijek je u skladu sa svojim mogućnostima spremna iste da podrži.

05. 03. 2023.

28. 02. 2023.

ČESTITKA POVODOM 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BIH

GRAĐANIMA KLJUČA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU UPUĆUJEMO ISKRENE ČESTITKE POVODOM 1. MARTA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Predsjedavajuća Općinskog vijeća                             Općinski načelnik

Emina Velić, prof.                                                    Nedžad Zukanović, prof.

OBAVIJEST ZA REDOVNE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA

Obavještavamo redovne  učenike srednjih škola koji pohađaju srednju školu u Ključu i Sanskom Mostu, a imaju prebivalište na području općine Ključ, da je usvojena nova Odluka o sufinansiranju troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola, a koja će se primjenjivati od marta 2023. godine.

Po usvojenoj Odluci, Općina Ključ će sufinansirati mjesečnu kartu u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima svim učenicima koji ispunjavaju sljedeće uslove:

– Da su redovni učenici srednjih škola u Ključu ili Sanskom Mostu, što dokazuju potvrdom izdatom od nadležne srednje škole koju pohađaju;

– Da ne ostvaruju prava na besplatan prevoz po drugom osnovu, što dokazuju ovjerenom izjavom roditelja/staratelja.

Prijave moraju biti dostavljene u pisanom obliku, neposredno na šalteru općinskih službi Općine Ključ (šalter sala).

Rok za podnošenje prijava je 8.3.2023. godine.

                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                   Nedžad Zukanović, prof.

27. 02. 2023.