14. 05. 2021.

Delegacija općine Ključ u Travniku povodom obilježavanja Dana šehida i otkrivanja spomenika 7. korpusu

Prigodnim manifestacijama, prilagođenim epidemiološkoj situaciji, danas je u Bosni i Hercegovini, drugi dan Bajrama, obilježen Dan šehida.

Tim povodom načelniku općine Ključ, gospodinu Nedžadu Zukanoviću je upućen poziv da prisutvuje obilježavanju Dana šehida i obilasku novoizgrađenog spomen obilježja 7. korpusa u Travniku.

Općinki načelnik Nedžad Zukanović je s delegacijom općine posjetio Travnik te položio cvijeće na Šehidskom mezarju u Travniku. Na prostoru parka ispred travničkog Centra za kulturu, otkriven je spomenik 7. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, odnosno istinskim herojima koji su dobrim dijelom osigurali da ova naša država ostane i opstane u svojim granicama te je na novoizgrađenom spomeniku također položeno cvijeće ispred Općine Ključ i proučena Fatiha pred duše svih naših šehida.

10. 05. 2021.

07. 05. 2021.

JAVNE KONSULTACIJE za izradu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine

Općinski načelnik općine Ključ je nakon potpisivanja Protokola o saradnji između Općine Ključ i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), donio Odluku o izradi Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Navedeni dokument je ključni strateško-planski dokument Općine Ključ koji treba da podstiče budući rast i razvoj zajednice.

Proces izrade, odnosno prilagođavanja strateškog dokumenta metodologiji i principima Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH se provodi u saradnji sa ILDP projektom, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Pravo predlaganja prioritetnih mjera i ključnih strateških projekata imaju svi građani, udruženja građana, predstavnici mjesnih zajednica, organa uprave i predstavničke vlasti, privatnog sektora, dijaspore, javnog sektora, predstavnici nevladinih organizacija i ostali subjekti. Ovaj dio posla smo već uradili putem Javnog poziva za dostavljanje prijedloga mjera i ključnih strateških projekata za pripremu Strategije razvoja općine Ključ 2021- 2027. godine, objavljenog 2.2.2021. godine. Dobijene prijedloge smo uvrstili, ažurirali i objavljujemo ih u formi Nacrta Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Cilj ovih Javnih konsultacija je da se javnost i svi zainteresovani upoznaju sa dokumentom Nacrta te ravnopravno učestvuju u izradi strateškog dokumenta koji će sadržavati intervencije vezane za poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou.

Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge, ali i nejasnoće i dodatne informacije možete dostaviti putem e-mail adrese: amirhadzic68@gmail.com; azrakujundzic@gmail.com, na broj telefona 037 316 345, ili lično u zgradi Općine Ključ, kancelarija broj 21, najkasnije do 7.6.2021. godine.

Nosilac aktivnosti je Općinski razvojni tim (ORT) kojeg je imenovao Općinski načelnik, kao operativno i koordinaciono tijelo zaduženo za vođenje participatornog procesa izrade Strategije razvoja općine Ključ 2021-2027.

Mjere ili projekti koji su namijenjeni potrebama jedne osobe ili uže grupe ljudi radi sticanja vlastite koristi neće biti razmatrani od strane Općinskog razvojnog tima.

                                                                         Općinski razvojni tim Općine Ključ

Nacrt Strategije razvoja 2021-2027 možete preuzeti na sljedećem linku:

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2021/05/Nacrt-Strategije-razvoja-općine-Ključ-2021-2027.pdf

06. 05. 2021.

04. 05. 2021.

28. 04. 2021.

OBAVIJEST O ROKOVIMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava i zahtjeva početka/završetka proizvodnji u cilju ostvarivanja prava na  federalne novčane podrške u 2021.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2021. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/21), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  34/2017-ispr., 55/17 i 56/18, 24/20 i 32/21) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje na obrascu P-1 i zahtjeve na obrascu Z-1 za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe – Službe za razvoj privredu i civilnu zaštitu.

PRIJAVE PROIZVODNJI

BILJNA PROIZVODNJA 

Rok – najkasnije  01.05.2021. godine

–  Proizvodnja povrća – mladi krompir

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno 8 t/ha mladog krompira

Rok – najkasnije 15.05.2021. godine

 Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano  minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha stočnog ječma, zobi i tritikala, minimalno 2,0 ha kukuruza  ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi , tritikale ili kukuruza.

Proizvodnja stočnog graška i grahorice – zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

Rok – najakasnije 31.05.2021. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška i grahorice

    Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 20t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli i crveni) i salata

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.06.2021. godine

–  Proizvodnja voća u rodu – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja ,smokva, kajsija, lješnjak i malina Klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća u rodu na minimalno 0,5 ha po kulturi.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju u rodu vinograda i ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi.

Rok – najkasnije 15.06.2021. godine

–  Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano/zasađeno minimalno: 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

Napomena poljoprivrednim proizvođačima:

U 2021.godini odredbama Pravilnika propisano je da sem  žitarica stočnog ječma, zobi i tritikalea poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti pravo za sjetvu  kukuruza – minimalno 2,0 ha,  rok za prijavu proizvodnje je 15.05.2021.godine.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.05.2021.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji zadrže u vlastitom uzgoju namanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a imaju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava.

Rok najkasnije 31.05.2021.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.06.2021.godine

–  Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka,  šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg ribe u toku godine.

– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2021.godine

–  Uzgoj krava prvotelki –  rasplodne junice – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji uzge minimalno 2 junice u toku godine – starost junica pri prvom vještačkom osjemenjavanju ne može biti manja od 14 mjeseci niti veća od 26 mjeseci).

–  Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – minimalno 15 krava mesne pasmine, kombinovane pasmine ili križance mesne i kombinovane pasmine koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta.

Proizvodnja goveđeg mesa

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodaja minimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

–  Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz uvoza – tov i prodaja minimalno 10 grla u turnusu

–  Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) težine do 310 kg u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 10 dana)

–  Završetak proizvodnje  najkasnije dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 90 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini.

Proizvodnja svinjskog  mesa – tov svinja  – tov i prodajaminimalno 25 svinja od prasadi iz domaćeg uzgoja ili 75 svinja od prasadi iz uvoza

 – Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg praseta u turnus (useljenje u turnus može trajati najmanje 20 dana)   težine do 35 kg.

–  Završetak proizvodnje deset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 80 dana i najmanje težina od 90 kg na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općin.i

KLIJENTI KOJI NISU IZVRŠILI PROMJENU PODATAKA/AŽURIRANJE PODATAKA DO 31.03.2021. GODINE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA, A  NE IZVRŠE PRIJAVE PROIZVODNJI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU NEĆE MOĆI OSTVARITI  PRAVO NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE U 2021.GODINI.

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 6.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE JE 01.10.2020.GODINE

Ključ; 27.04.2021.godine                   Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

26. 04. 2021.