29. 10. 2020.

OBAVIJEST za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava plana proizvodnje za narednu 2021.godinu, shodno odredbama člana 6., stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Sl. novine FBiH”, br. 32/2017, 34/2017 – ispr., 55/2017, 56/2018 i 24/2020).

Klijent prijavlјuje Plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – putem općinske službe do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Zbog obima poslova i unosa podataka sa obrazaca u bazu podataka , dostavili smo  PPP obrasce na otkupna mjesta mlijeka za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka, te molimo poljoprivredne proizvođače da najkasnije do 10.11.2020. godine popunjene obrasce dostave u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ kancelarija broj 8. zbog unusa istih u bazu podataka i distribucije obrazaca u Kantonalno ministarstvo.

Poljoprivredni proizvođači čiji obrasci nisu dostavljeni na otkupna mjesta mlijeka a koji se bave ostalim vidovima animalne proizvodnje: proizvodnjom goveđeg mesa, uzgojem rasplodnih junica, uzgojem goveda u sistemu krava tele, uzgojem rasplodne stoke ovaca i koza, uzgojem izvornih zaštićenih pasmina te uzgojem pčelinjih zajednica prijavu plana proizvodnje, popunjavanje PPP obrazaca vršiće u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači koji ne budu Prijavili plan proizvodnje za narednu godinu neće moći ostvariti pravo na Federalne novčane podrške u 2021.godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-126.

Ključ, 27.10.2020.godine       Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

28. 10. 2020.

Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuđača

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-odabiru-najpovoljinejg-ponudjaca-Lot-1.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponudjaca-Lot-2.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponudjaca-Lot-3.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-odabiru-najpovoljnijeg-ponudjaca-Lot-4.pdf

ODLUKA O NATKRIVANJU POTOKA IŽNICA

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-natkrivanje-kanala-potoka-Iznica.pdf

Odluka o odabiru najpovoljnjeg ponudjaca-materijal za vodovod Biljani

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-odabiru-najpovoljnjeg-ponudjaca-materijal-za-vodovod-Biljani.pdf

27. 10. 2020.

USPJEŠNE PRIJAVE za novčanu pomoć za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu iz Budžeta općine Ključ

U skladu sa članom 43. Odluke i Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ključ za 2020.godinu, broj: 02-02-2174/19 od 30.12.2019.godine i broj: 02-02-1-174/20 od 01.09.2020. godine, članom 39. Pravila JU „Centar za socijalni rad“ Ključ i  Odlukom o dodjeli novčane pomoći za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu, broj: 35-2-9/19 od 09.09.2020. godine, uvjete za dodjelu novačne pomoći za troškove školovanja ispunilo je 45 studenta.

Novčana pomoć za troškove školovanja studenata za akademsku 2019/2020 godinu iznosi 550,00 KM (pet stotina i pedeset konvertibilnih maraka) i ista će biti uplaćena na tekući račun studenta.

Vodeći računa o poštivanju epidemioloških mjera i smanjenje rizika od zaraze rješenja će biti dostavljena putem redovne pošte.

JU “Centar za socijalni rad” Ključ

24. 10. 2020.

U Ključu otvoren novoizgrađeni objekat Medžlisa Islamske zajednice

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, muftija banjalučki Nusret-ef. Abdibegović, predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Ključ i Općine Ključ na jučerašnjoj svečanosti su ozvaničili završetak radova na izgradnji objekta.

Radi se o novoizgrađenim prostorijama koje su namijenjene za nesmetan rad Medžlisa. Izgradnja i opremanje su se odvijali u nekoliko faza.

“Okončani su svi radovi i danas vidimo jedan moderno izgrađen i opremljen objekat. Podržavali smo njegovu izgradnju skoro u svim fazama, od grubih radova, pa do utopljavanja. Uvijek se dodatno obradujemo kada vidimo rezultate našeg rada, pogotovo kada se radi o objektima koji okupljaju mladost i koji služe svojoj svrsi. Muftijstvo banjalučko i MIZ Ključ spadaju u aktivnije aplikante prema Ministarstvu i naša podrška nije izostala”, kazao je Ramić prilikom otvaranja objekta.

Muftija banjalučki Nusret-ef. Abdibegović ukazao je na značaj ovog objekta te naveo da je Muftijstvo bogatije za prostorije gdje će i buduće generacije imati mogućnost edukacije, obrazovanja i mjesto gdje će vrata vjernicima biti uvijek otvorena.

Zahvalio se pojedincima i institucijama koje su pomogle u realizaciji projekta. Istakao je neophodnu institucionalnu saradnju po uzoru na Muftijstvo banjalučko i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

22. 10. 2020.

19. 10. 2020.

Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu podrške subjektima male privrede i obrtima za 2020. godinu

Kantonalno ministarstvo privrede je objavilo Javni poziv koji možete preuzeti na linku ispod. Također, sva prateća dokumentacija, prijavni obrazac, obrazac za izvještavanje i naljepnica za kovertu su također u linkovima ispod.

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/JAVNI-POZIV.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/PRIJAVNI-OBRAZAC-SMP.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/NALJEPNICA-ZA-KOVERTU.pdf

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/IZVJESTAJ-o-utrosku-sredstava.docx

Dokumenti

16. 10. 2020.

14. 10. 2020.

13. 10. 2020.

Nacrt Strategije razvoja USK-a

U prilogu se nalazi Nacrt Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Pored nacrta ovog dokumenta u prilogu je i obrazac za komentare na nacrt Strategije USK-a.

Pozivamo sve zainteresovane aktere da ukoliko imate komentar na Nacrt Strategije USK-a, da popunite navedeni obrazac i dostavite putem e-maila na opckljuc@bih.net.ba

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/OBRAZAC-ZA-KOMENTARE-NA-NACRT-STRATEGIJE-RAZVOJA-USK-ZA-PERIOD-2021-2027.-GODINA.docx

http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2020/10/Nacrt-Strategije-razvoja-USK-2021-2027-_final.pdf