01. 06. 2023.

Poziv za stručnjake za učestvovanje u programu obuke za rad sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama

UG „Psiholuminis“ je početkom maja mjeseca počeo realizaciju projekta „Prevencija sekundarne traume kroz osnaživanje- PRESTO“ koji predstavlja svojevrsni nastavak projekta „Sekundarna traumatizacija: Posljedice prošlosti ili izazovi budućnosti“ .

Projekat ima za cilj između ostalog i na osposobljavanje stručnjaka pomažućih djelatnosti javnog i nevladinog sektora u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama sa područja ciljnih zajednica u BiH: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ. Obzirom na pozitivne ishode rada sa mladim osobama koji su izloženi sekundarnoj traumatizaciji, akcenat je i dalje stavljen na pitanje sekundarne traumatizacije, transgeneracijskog prenosa predrasuda, međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti na mlađe generacije koje u svom iskustvu nisu imale ratna dešavanja.

Programom je planirano osposobljavanje stručnih lica u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama i uključuje: osposobljavanje stručnjaka za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim mladim osobama kroz petodnevnu obuku, niz stručnih predavanja te kasniji supervizijski rad i mogućnost direktnog učešča sa u radu sa mladim kroz projekat- Cjelokupni program obuke te supervizijski rad će se provoditi od strane stručnjaka iz ove oblasti: dr Tijane Mirović, prof dr Tatjane Stefanović Stanojević, Vladana Beare i Edite Pajić te obuku Nemanje Runića iz oblasti statistike (primjena i tumačenje testovnog materijala koji je usmjere na ciljnu grupu mladih. Učestvovanjem dobijate  širi teorijski  okvir i znanje iz oblasti transgeneracijskog prenosa traumatskog iskustva, znanje za primjenu priručnika u radu sa sekundarno traumatizovanim  mladim osobama, štampanu verziju priručnika te sertifikat o završenoj  obuci sa naglašenim satima ličnog rada (min 34 sata). Početak aktivnosti je planiran polovinom juna tekuće godine.

Pozivamo vas da se uključite u ovaj program edukacije i svojim aktivnim učešćem podržite promjenu na poljima međukulturalne i međunacionalne netrpeljivosti te da na taj način omogućite mladima sa prostora BIH da svoj nacionalni identitet grade na temeljima mira, tolerancije i prihvatanja. Znanje  stručnih lica  i šira mreža podrške procijenjena je kao veoma bitna i neophodna u  razumijevanju uticaja traumatskog iskustva na buduće generacije te njenoj adekvatnoj prevenciji.

Edukacija  je namijenjena za ukupno 28 stručnih lica pomažućih djelatnosti (psiholozi, psihijatri, psihoterapeuti, socijalni radnici i pedagozi sa  psihoterapijskom edukacijom, te iskustvom u radu sa traumatizovanim i sekundarno traumatizovanim osobama) javnog  i nevladinog sektora sa prostora sljedećih zajednica: Ribnik, Mrkonjić Grad, Glamoč, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Livno, Sanski Most, Drvar i Ključ.

Prijavati se možete pute sljedećeg linka https://docs.google.com/forms/d/1a77eKstQmTS3oSFgwJ9WKyrw1ROz3UtMMsKtBX_HVAw/edit?fbclid=IwAR3A7y_6OyiOkN94H2l-GlckbsDVKe1_vik8_E5Nmf-smKf1LJRdpoTwYxo , a najkasnije do 14. juna 2023. godine.

Za dodatne informacije pišite na mail adresu   psiholuminis@gmail.com

Projekat se realizuje u okviru projekta  „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ kojeg finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), a provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

29. 05. 2023.

Potpisan Memorandum za projekt Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona – krajiške staze kulturne baštine

Danas je u Bihaću potpisan Memorandum o saradnji za implementaciju projekta “Uvezivanje i uređenje starih gradova Unsko-sanskog kantona – krajištke staze kulturne baštine”. Memorandum je zajednička inicijativa Vlade USK-a, Ministarstva privrede USK-a i općina Unsko-sanskog kantona. Premijer Ružnić je u ime Vlade USK-a potpisao ovaj memorandum, dok je ispred Ministarstva privrede potpisnica bila ministrica gđa. Samra Mehić. U ime općine Ključ, memorandum o implementaciji projekta je potpisao Općinski načelnik Nedžad Zukanović.

Ermin Beganović, član turističkog vijeća USK-a, prezentirao je danas i upoznao predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti Unsko-sanskog kantona, kao i članove turističkog vijeća USK-a i ostale prisutne goste o značaju projekta, njegovom cilju, aktivnostima i očekivanim rezultatima istog.

Bitno je napomenuti da je ovo projekat koji se nalazi u Strategiji razvoja USK-a, Akcionom planu za 2022-2024. godina i koji je jedan od strateških projekata Unsko-sanskog kantona koji će pomoći u razvoju turizma ovog područja i jedan od projekata koji se nalazi u trogodišnjem planu rada Vlade USK.

Sredstva u iznosu od 500.000,00 KM je obezbijedila Vlada USK, dok će svih osam općina USK-a dobiti jednak iznos za implementaciju predviđenih aktivnosti.

23. 05. 2023.

Pokretanje projekta „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“

Pokretanje projekta pod nazivom „Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Fond za izgradnju mira Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (PBF), danas je zvanično  najavljeno na ceremoniji održanoj u Sarajevu zajedničkim potpisivanjem povelje.

Projekat vrijedan 3.5 miliona američkih dolara usmjerit će svoje aktivnosti na zapadni dio Bosne i Hercegovine uključujući općine u Kantonu 10 (Glamoč, Drvar, Bosansko Grahovo, Livno), općine Unsko-sanskog kantona (Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most), kao i u Republici Srpskoj (Mrkonjić Grad i Ribnik), a uz lokalne partnere, provodit će ga Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u ime Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Partneri na implementaciji projekta su Program Volonteri Ujedinjenih nacija (UNV), Centar za obrazovne inicijative “Step by Step” Sarajevo, Udruženje “Psiholuminis” Prijedor i udruženje “Pravi požar” Derventa”.

U dokumentu ispod možete pročitati više informacija:

19. 05. 2023.

18. 05. 2023.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u posjeti Općini Ključ

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Denis Bećirović boravio je danas u posjeti Ključu i Općinskom načelniku Nedžadu Zukanoviću. I općina Ključ je jedna od općina koja je poplavljena, ali srećom ne u obimu koji je bio 2014. godine. Načelnik Nedžad Zukanović je upoznao člana Predsjedništva BiH Bećirovića o trenutnoj situaciji na području općine Ključ gdje je konstatovao da je poljoprivredno zemljište najviše poplavljeno te da će se nakon povlačenja rijeka Sane i Sanice u svoja korita znati prava šteta na usjevima, gdje će eventualno biti potrebno dosijavanje. Tokom posljednjih obilnih kiša, problem na području općine Ključ najviše su izazivale bujice manjih potoka u ruralnim sredinama i da je voda prodrla u dvije kuće te da se u budućnosti treba povesti računa upravo o ovim malim potocima.

Pored navedenog, načelnik Zukanović je tražio da u svom budućem radu član Predsjedništva povede računa i o malim sredinama koje su često zaboravljene od viših nivoa vlasti i da nastoje biti bar malo svi solidarniji i sa razumijevanjem ne samo prema Ključu, nego i ostalim sredinama i općinama poput Ključa.

Gospodina Bećirovića je s trenutnom situacijom u Ključu upoznao i Komandir PS Ključ, gospodin Midhad Halilović te je prezentovao potrebe ključke policijske stanice koje se najviše ogledaju u obnovi voznog parka.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je obećao svoju pomoć općini Ključ i njenim stanovnicima u svakom segmentu i u implementaciji projekata koji budu upućeni prema višim nivoima vlasti te da ovo nije samo jedna od posjeta Ključu, već da će ih biti još nekoliko.

16. 05. 2023.

OBAVIJEST ZA GRAĐANE OPĆINE KLJUČ

Obavještavamo sve građane općine Ključ da ukoliko im bude potrebna pomoć, a koja se odnosi na izlijevanje rijeka Sane, Sanice, Saničke rijeke, Biljanske rijeke, Korčanice i ostalih manjih potoka i rijeka da se mogu javiti CIVILNOJ ZAŠTITI Općine KLJUČ na broj telefona: 037 663 444 ili 121.

11. 05. 2023.

09. 05. 2023.