Komisije

SASTAV KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLJUČ

SAZIV 2016-2020.

 

 

R/B

 

NAZIV KOMISIJE

 

SASTAV

POLITIČKA OPCIJA

ČLANOVA IZ REDA

VIJEĆNIKA

1.  

 

KOMISIJA ZA IZBOR

I IMENOVANJA

I MANDATNO-IMUNITETSKA

PITANJA

 

1.EMIL KOLJIĆ, predsjednik

2.SALKO KRANTIĆ, član

3.FIKRET ŠLJIVAR, član

4.VAHID OMANOVIĆ, član

5.OSMAN KANJEŠIĆ, član

 

SDP

SBB

BPS

SBiH

SDP

 

2. Birački odbor

POVREMENO radno tijelo

1.MERSAD DRAGANOVIĆ, predsjednik

2.AMIR KRANTIĆ, član

3.LATIF SALIHOVIĆ, član

SDP

SDP

SDP

3.  

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA

 

 

1.FADILA SALIHOVIĆ, predsjednik

2.NEDŽAD POBRIĆ, član

3.JUNUZ DEDIĆ, član

4.HABIR KARDAŠEVIĆ, član

5.SMAJO DŽAFIĆ, član

 

 

SDP

SDP

—–

A-SDA

SDA

4.  

KOMISIJA ZA BUDŽET I FINANSIJE

 

1.FUAD MUHEDINOVIĆ, predsjednik

2.SUAD KARAT, član

3.ADEM CRNALIĆ, član

4.AMIR KRANTIĆ, član

5.MEHO DUČANOVIĆ, član

 

—–

SDA

SBB

SDP

—–

5.  

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE

 

1.NEDŽAD POBRIĆ, predsjednik

2.BEHZAD HADŽIĆ, član

3.SUBHA DŽAFIĆ, član

4.MERSAD DRAGANOVIĆ, član

5.ŠABAN KOLJIĆ, član

 

 

SDP

DF

SDA

SDP

A-SDA

 

6.  

KOMISIJA ZA BORAČKA PITANJA

 

 

1.FIKRET ŠLJIVAR, predsjednik

2.SALKO KRANTIĆ, član

3.LATIF SALIHOVIĆ, član

4.EMIRA/AVDO/DRAGANOVIĆ, član

5.MUJO ISLAMAGIĆ, član

 

 

BPS

SBB

SDP

—–
—–

7.  

KOMISIJA ZA PROSTORNO UREĐENJE

 

 

1.ANES JUKIĆ, predsjednik

2.SUBHA DŽAFIĆ, član

3.OSMAN KANJEŠIĆ,član

4.MAIDA HALILOVIĆ, član

5.ELVIR OMANOVIĆ, član

 

 

SDA

SDA

SDP

——

—–

8.  

KOMISIJA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

 

1.SANELA KLEPIĆ, predsjednik

2.ELVEDIN DOMAZET, član

3.EMIL KOLJIĆ, član

4.HARIS SMAJIĆ, član

5.ENISA ČAHUT-KURBEGOVIĆ, član

 

——

SDA

SDP

A-SDA

—–

9. KOMISIJA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE  

 

1.ADNAN HAMEDOVIĆ, predsjednik

2.MELITA ČOLIĆ, član

3.ALEN ŠEHIĆ, član

4.EMIR BEČIĆ, član

5.EMRA KONJEVIĆ, član

 

 

SDA

DF

SDP

A-SDA

—–

10. ETIČKI ODBOR  

1.DIJANA ĆEMAL, predsjednik

2.ARMINA MUJEZINOVIĆ, član

3.LATIF SALIHOVIĆ,član

4.VAHID OMANOVIĆ, član

5.ZLATAN ZUKIĆ, član

 

A-SDA

SDA

SDP

S BiH

A-SDA

11. KOMISIJA ZA ODLIKOVANJA I OPĆINSKA PRIZNANJA  

1.ALEN ŠEHIĆ, predsjednik

2.MELITA ČOLIĆ, član

3.ADEM CRNALIĆ, član

4.AIDA DIZDAREVIĆ, član

5.MUHAMED MUJEZINOVIĆ, član

 

SDP

DF

SBB

—–
—–