Adresa: ulica Branilaca BiH 78, 79280 Ključ

E-mail: opcinakljuc.nacelnik@gmail.com

Tel: 037/661-100 (centrala)

037/662-054 ( Kabinet Općinskog načelnika )

Fax: 037/661-104