USPJEŠNO IMPLEMENTIRAN PROJEKAT IZ SREDSTAVA EKOLOŠKIH NAKNADA ZA 2020.godinu NABAVKOM ČISTILICE

posted in: Arhiva | 0

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je u planiranom roku i u okviru dobijenih finansijskih sredstava  uspješno realizovalo projekat  „Nabavka čistilice za čišćenje gradskih ulica i trotoara“. Nabavljena je  polovna čistilica.

Ukupna vrijednost projekta nabavke čistilice je 34.983,00 KM, a koja je finansirana sredstvima Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK iz ekoloških naknada  za 2020. godinu, Općine Ključ i JKP  „RAD“ d.o.o.  Ključ.

Nabavkom ove čistilice za čišćenje gradskih ulica i trotoara ćemo olakšati i ubrzati proces rada na poslovima javne higijene (čišćenje ulica, trotoara, parkinga i sl.), tehnički se unaprijediti u pogledu opreme, povećati nivo ekoloških standarda kad je u pitanju zaštita okoliša, jer će se lakše i učinkovitije obavljati poslovi javne higijene i imaćemo još čistiji grad.

Nabavkom čistilice se pravi ušteda kada je u pitanju i radna snaga jer se može predvidjeti znatno manji broj radnika koji će biti potreban da radi na javnoj higijeni.

Prednost nabavke čistilice je također i u tome što se aktuelna radna snaga sa kojom raspolaže poslodavac može rasporediti i na druge poslove održavanja javnih zelenih površina, izdvajanja sekundarnih sirovina na Reciklažnom dvorištu, uređenju deponije na Pećima, a time se povećava učinkovitost i produktivnost radne snage.

Realizacijom ovog projekta smo u velikoj mjeri olakšali i unaprijedili uslove rada u Preduzeću, a samim  tim smo povećali nivo pružanja kvalitetnije usluge na poslovima javne higijene, a što će u konačnici značiti da će naši građani imati čišći i uredniji grad.