Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli grantova

posted in: Arhiva | 0

U okviru Programa za gradnju povjerenja (CBM) i Projekta saradnje općina/opština podijeljenih entitetskom linijom u Bosni i Hercegovini, Vijeće Evrope u saradnji sa Ministarstvom za upravu i lokalnu samoupravu Vlade RS, u Banjoj Luci je organizovalo  svečano potpisivanje ugovora o dodjeli grantova za 22 općine/opštine.

Ovi grantovi za cilj imaju podršku procesu pomirenja i međuopćinske/međuopštinske  saradnje između susjednih općina/opština koje se nalaze na obe strane entitetske linije.

Grantovi iznose po šest hiljada eura i nastoje odgovoriti zajedničkim potrebama identificiranim od strane partnerskih općina/opština koje će ih zajednički implementirati do kraja novembra 2019. godine.

Naziv projekta kojim su općina Ključ i opština Ribnik aplicirali na grant sredstva koja su im i odobrena glasi „Zajednička turistička ponuda susjednih međuentitetskih opština/općina Ribnika i Ključa“.