OBAVIJEST o rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji i rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške u 2018.godini

posted in: Arhiva | 0

Obavijest

OBAVIJEST

 

Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače

 o  rokovima za podnošenje prijava početka/završetka proizvodnji i rokovima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na  federalne novčane podrške u 2018.godini.

Na osnovu odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/17), klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje i zahtjeve za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe na čijem području se obavlјa proizvodnja na obrascima P-1 za bilјnu i animalnu proizvodnju.

 

PRIJAVE PROIZVODNJI

BILJNA PROIZVODNJA 

 

Rok – najkasnije 15.05.2018.godine

– Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano minimalno 1,0 ha monokulture i prodano 3t/ha pšenice ili 1,5t/ha raži,

– Proizvodnja stočnog ječma, zobi i tritikala – zasijano minimalno 1,0 ha monokulture u uzgoju minimalno 4 grla goveda/ha uz predočenje računa o kupovini sjemena sa deklaracijom,

 

Rok – najakasnije 31.05.2018.

– Proizvodnja silažnog kukuruza – zasijano minimalno 2 ha u uzgoju  4 grla goveda/ha uz predočenje računa o kupovini sjemena sa deklaracijom,

 

Rok – najkasnije 30.06.2018.godine

– Proizvodnja helјde – zasijano i prodano minimalno 1,0 ha

– Proizvodnja lјekovitog i aromatičnog bilјa (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilјe i lovor) – zasijano i prodano minimalno 1,0 ha monokulture

 

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

 

 

Rok – najkasnije do 15.05.2018.godine

– Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) – minimum 50 ovaca i 50 jagnjadi/25koza i 25  jaradi u stadu

– Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – minimalno 20 pčelinjih društava i proda minimalno 5 kg meda po zajednici u toku godine

 

Rok najkasnije 01.06.2018.godine

– Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka, glavatica, šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg ribe u toku godine

 

Rok – najkasnije 15.08.2018.godine

– Uzgoj rasplodnih junica – uzgoj minimalno 2 junice u toku godine

– Uzgoj goveda u sistemu krava-tele – minimalno 15 krava i 1 bik čiste mesne pasmine a mlijeko se  koristi isključivo za ishranu teladi.

 

Proizvodnja goveđeg mesa – tov junaditov i prodaja minimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (od kada se računa početak turnusa) – minimalmo 3 grla

– Završetak proizvodnje  najkasnije 15 dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini

 

 

PRIJAVE PROIZVODNJI  IZVRŠITI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I ZAJEDNIČKE POSLOVE.

 

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE JE 01.10.2018.GODINE

 

Ključ; 03.05.2018.godine                                               Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove