P O Z I V UČESNICIMA PROGRAMA “KARTA ZA ZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI” ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA PODRŠKU

posted in: Arhiva | 0

Javni poziv

P O Z I V

UČESNICIMA PROGRAMA “KARTA ZA ZAPOŠLJAVANJE U POLJOPRIVREDI”

ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA PODRŠKU

 

Petrovac, 30. april 2018.

 

Projekat „Proizvodnjom lana do održivih radnih mjesta u poljoprivredi“ poziva sve poljoprivredne proizvođače sa područja opština Petrovac, Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar koji su u sklopu ovog projekta u martu i aprilu 2018. godine uspješno završili program edukacije „Tehnologija proizvodnje alternativnih usjeva u ratarstvu“  da se prijave za dobijanje podrške za pokretanje poljoprivredne proizvodnje, koja uključuje:

 

  1. subvenciju za proizvodnju predmetnih ratarskih usjeva u iznosu od 2.340 KM,
  2. pravo na potpisivanje kooperantskog ugovora sa Poljoprivrednom zadrugom „Klekovača“ sa garantovanom otkupnom cijenom,
  • pravo na besplatnu savjetodavnu podršku na terenu u procesu uzgoja, i
  1. pristup svim stručnim materijalima putem web stranice kartazaposao.com uz dobijanje vlastitog korisničkog imena za pristup podacima o realizaciji kooperantskog ugovora.

 

Rok za podnošenje prijavnog obrasca: 31.05.2018. godine. Prijavni obrazac se može preuzeti u mjestu prijave u opštinskim upravama ili na www.kartazaposao.com,

 

Mjesto za podnošenje prijavnog obrasca: pripadajuće opštinske uprave.

 

Da bi ostvarili navedenu podršku, u roku od 60 dana od dana podnošenja prijavnog obrasca učesnici trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (učesnici iz Republike Srpske) ili rješenje o obavljanju obrta (učesnici iz Federacije BiH) – rješenja trebaju biti izdata u septembru 2017. godine ili kasnije,
  • uvjerenje o brisanju učesnika sa evidencije nezaposlenih pripadajućeg zavoda za zapošljavanje – brisanje sa evidencije se trebalo desiti u septembru 2017. godine ili kasnije,
  • potpisanu Izjavu o spremnosti da se minimalno 1 ha obradive površine u 2018. godini zasije navedenom ratarskom kulturom iz prijavnog obrasca
  • kopija lične karte.

Ostvarivanjem ove podrške, poljoprivredni proizvođači će realizovati svoju priliku za integrisanje u uspostavljeni lanac vrijednosti, koji će im omogućiti plasman svojih proizvoda po unaprijed poznatim cijenama, uz podršku Poljoprivredne zadruge „Klekovača“, kompanije „Žitoprodukt 2012“ i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Opština Petrovac realizuje ovaj projekat u saradnji sa ukupno dvanaest partnerskih organizacija i institucija uključujući opštine Bosanski Petrovac, Ključ, Ribnik, Drvar i Istočni Drvar te Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Projekat se realizuje u okviru projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Europska unija (EU) a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

S poštovanjem,

Bojan Ćulibrk – menadžer projekta

(kontakt telefon: 050/465-004; e-mail: lanzaposao@gmail.com)

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI NA SLJEDEĆEM LINKU:

Prijavni formular