OBRAZOVNE USTANOVE

posted in: Obrazovanje | 0
Obrazovanje
Na području općine Ključ djeluje 5 obrazovnih ustanova i to jedna u oblasti predškolskog obrazovanja ( JU Dječiji vrtić “Ljiljan” Ključ) , 3 osnovne ( OŠ ”Ključ”, OŠ ”Velagići” i OŠ ”Sanica”) i 1 srednja škola (Mješovita srednja škola Ključ).
JU DJEČIJI VRTIĆ “LJILJAN” KLJUČ u 2013. godini pohađa 71 dijete raspoređeno u 3 odgojno obrazovne grupe.  Rad ove ustanove odvija se u objektu koji ima sve prateće prostorije potrebne za odvijanje djelatnosti. U ovoj ustanovi zaposleno je 11 uposlenika od čega  6 nastavnog osoblja i 5 pomoćnog osoblja.

Adresa: ul.Branilaca BiH bb Ključ
Tel/fax 037-661-012
Direktor: Selman Mujaga

JU OSNOVNA ŠKOLA “ KLJUČ” u svom sastavu ima 1 centralnu i 3 područne škole (Područna škola Humići, Velečevo i Crljeni).  U školskoj 2012/2013. godini u ovoj školi upisano je 627 učenika u 27 odjeljena . U centralnoj školi ima 547 učenika , razvrstanih u 23 odjeljenja , u PŠ Humići 30 učenika u 2 kombinovana odjeljenja, a u PŠ Velečevo 23 učenika također u 2 kombinovana odjeljenja. U školskoj 2012/2013.godini Područna škola u Crljenima je prestala sa radom zbog malog broja učenika.

Adresa: ul.Kulina Bana bb Ključ
Kontakt telefoni:
037-661-029- direktor
037-660-127- sekretar
037-660-128- pedagog
Email:oskljuc@bih.net.ba
Direktor: Fuad Konjević

JU OSNOVNA ŠKOLA “VELAGIĆI” u svom sastavu ima 1 centralnu i 4 područne škole (Područna škola Kamičak, Krasulje, Ramići i Balijevići).  U školskoj 2012/2013.godini u ovoj školi upisano je 290 učenika u 17 odjeljena . U centralnoj školi ima 201 učenika , razvrstanih u 10 odjeljenja , u PŠ Ramići upisano je 8 učenika u 1 kombinovanomodjeljenju, u PŠ Balijevići 11 učenika u 1 kombinovanom odjeljenju.  PŠ Krasulje pohađa 49 učenika u 1 čistom i 2 kombinovana odjeljenja, PŠ Kamičak 22 učenika u 2 kombinovana odjeljenja.

Adresa: Velagići bb Ključ
Kontakt telefoni:
037-674 – 712- direktor
037-674 – 713- sekretar
Email: ju.os.velagici@gmail.com
Direktor: Maida Koljić

 

JU OSNOVNA ŠKOLA “SANICA” u svom sastavu ima 1 centralnu i 2 područne škole (Područna škola Biljani i D.Sanica).  U školskoj 2012/2013.godini u ovoj školi upisano je 229 učenika u 12 odjeljena . U centralnoj školi ima 188 učenika , razvrstanih u 10 odjeljenja ( 7 čistih i 3 kombinovana odjeljenja) , u PŠ Biljani upisano je 20 učenika u 2kombinovanaodjeljenja. PŠ Donja Sanica pohađa 11 učenika  u 1 kombinovanom odjeljenju.

Adresa: ul.Oslobodilaca bb Sanica
Kontakt telefoni:
037-671- 008 direktor
037-671-003- sekretar
Email: skola.sanica@hotmail.com
Direktor: Azra Šulić

 

U 2011.godini u osnovnim školama u odgojno-obrazovnom  procesu učestovalo je ukupno 103 prosvjetna radnika.
Na području općine egzistira jedna škola za srednje obrazovanje pod nazivom MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA KLJUČ. Škola u svom sastavu ima sljedeće smjerove – zanimanja:
– Opća gimnazija,
– Srednja tehnička škola (ekonomska, mašinska, elektrotehnička i drvoprerađivačka škola),
– Srednja stručna škola (zanimanja: prodavač, stolar, bravar, automehaničar, metalostrugar, frizer, krojač, trgovac, frizer i elektroinstalater).