20. 06. 2013.

Općinski načelnik

 

 

Nedžad ( Jusufa ) Zukanović, profesor muzičke kulture.
Rođen 14.01.1972. godine u Ključu.
Radno iskustvo: Osnovna škola Ključ i Osnovna škola Sanica 1995. – 2010. godine. Poslanik u Skupštini USK od 2010. – 2012. godine. Od 16.11.2012. godine Općinski načelnik općine Ključ.
 
     

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]