Održana XIII sjednica Općinskog vijeća Ključ

posted in: Arhiva | 0

U srijedu 27.11.2013.godine održana je XIII sjednica Općinskog vijeća Ključ na kojoj je razmatrano 15 tačaka . Općinski načelnik prof.Nedžad Zukanović prije usvajanja dnevnog reda, kao predlagač, povukao je dvije tačke sa dnevnog reda,a koje se odnose na Rebalans budžeta za 2013. godinu te Odluku o prodaji stanova u vlasništvu općine.  Dosta rasprave vođeno je oko vijećničkog pitanja koje je postavio predsjednik kluba SDA Elvir Risović a koji je od nadležne općinske službe tražio informaciju o trenutnom stanju i poštivanju ugovora od strane Skontoproma koji koristi objekte u vlasništvu države na Zgonu. 

Tokom rasprave kazano je kako firma Skontoprom ne ispunjava svoje obaveze. Prema ugovoru iznajmljeno je 1000 m2,  a korišteno je 10.000 m2, te su svi  radnici Skontoproma u petak 22.11.2013.godine odjavljeni , kao i da je ova ista firma preregistrovana u drugi privredni subjekt. Vijeće je shodno ovom usvojilo Zaključak o pokretanju potrebnih radnji u slučaju Skontoproma. Iako je povučen Rebalans budžeta za ovu godinu Budžet za 2014. godinu je usvojen sa trinaest glasova ZA u formi Nacrta i uslijediće javna rasprava. Sa glasovima svih pristnih vijećnika usvojene su i Odluke koje se odnose na plaće i naknade izabranih zvaničnika, nosioce izvršnih funkcija , savjetnike, državne službenike i namještenike u Organu uprave općine Ključ. Vijećnici su usvojili i Nacrt strategije razvoja općine Ključ koja će se, nakon održavanja javne rasprav,  naći na usvajanju na  narednoj sjednici Vijeća.

Prilog: Radio Ključ