Ključ bogatiji za 15 eko otoka

posted in: Arhiva | 0

U Ključu je u srijedu svečano izvršena primopredaja infrastrukture za 15 eko otoka, 45 kontejnera za selektivno odlaganje ambalažnog otpada i namjenskog vozila za njegovo prikupljanje. Primopredaji su pored menadžmenta JKP Rad Ključ, predstavnika općinskog vijeća, načelnika općine Nedžada Zukanovića prisustvovali i federalna ministrica okoliša i turizma Branka Đurić sa saradnicima, kantonalna ministrica za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Sinha Kurbegović, direktorica Ekopaka Amela Hrbat i brojni drugi gosti.

S ovih 15 eko otoka će se pokriti urbani dio općine Ključ što predstavlja prvu fazu u razvoju efikasnog i održivog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u ovoj općini. Ugovor o realizaciji projekta potpisan je u septembru između općinskog načelnika, komunalnog preduzeća i Ekopaka a njegova vrijednost je preko 40.000,00 KM.Ovim se općina Ključ uključuje u red općina u kojima Ekopak uspostavlja sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada, čime se jača segment upravljanja otpadom, po uzoru na moderne evropske lokalne zajednice.Pored ovoga delagacija je posjetila i sortirnicu korisnog otpada čiju izgradnju dijelom finansira kantonalno ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.JKP RAD Ključ paralelno izvodi i istraživačke radove i geološka ispitivanja strukture i količine odloženog otpada na deponiji Peći u svrhu izrade glavnog projekta za njeno zatvaranje. Ovaj projekat finansira federalno ministartsvo okoliša i turizma.

 

 

Prilog: Radio Ključ