U okviru projekta “Razvoj lokalne zajednice u saradnji sa migrantima ” održana edukacija za kvalitetan uzgoj malina

posted in: Dijaspora | 0

U okviru projekta „ Razvoj lokalne zajednice u saradnji sa migrantima“ koji Općina Ključ realizuje u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vladom Švicarske i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u sklopu projekta „ Migracije i razvoj“  u Ključu je 10.04.2015. godine (petak) u sali Općinskog vijeća, uz prisustvo učesnika u projektu i zainteresovanih građana, održana edukacija poljoprivrednih proizvođača.

Predavanje je održano u saradnji sa Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona. Predstavnici Poljoprivrednog zavoda, direktor  Edham Hodžić i Tanja Veladžić, stručni saradnik za zaštitu zdravlja bilja su upoznali prisutne sa naučnim dostignućima i rezultatima praktičnog djelovanja iz domena poljoprivrede.
Gospodin Hodžić je, za ovu priliku, održao edukaciju sa temama: Analizom zemljišta do visokih prinosa i Uzgoj i zaštita maline koja je izazvala veliku zainteresovanost prisutnih.
Nakon održanog teoretskog dijela urađene su i praktično-pokazne vježbe orezivanja voćaka.