Načelnik Nedžad Zukanović u povodu dana planete Zemlje razgovarao o gradskoj čistoći sa direktorima “Rada” i “Fonda”

posted in: Arhiva | 0

U povodu Dana planete Zemlje, općinski načelnik prof. Nedžad Zukanović zajedno sa direktorom JU Fonda za stambeno komunalnu djelatnost i infrastrukturu Hajrudinom Hasanbegovićem obišli su Javno komunalno preduzeće Rad te razgovarali sa menadžmentom ovog preduzeća, na čijem čelu je direktorica Sanela Draganović. 

Razgovarano je o svim segmentima iz djelokruga rada ova dva preduzeća zadužena za čistoću i uređenost naše općine. S obzirom na povod i sami početak proljeća, izneseni su planovi o uređenju i čišćenju gradskih ulica, lokalnih puteva i javnih površina, kao i uređenju potoka i njihovih korita, gdje je nedavno završeno uređenje Ižnice u okviru projekta finansiranog od Fonda za zaštitu okoliša a izvođač radova bilo je upravo komunalno preduzeće Rad. Pored planiranih aktivnosti, razgovarano je i o uređenju pristupnog puta za gradsku deponiju na Pećima i njenom stavljanju pod nadzor a u ovaj projekat općina Ključ i JKP Rad uožili su 23.868,00 KM. Izvor: www.media-kljuc.ba