Općinsko vijeće Ključ održalo XXVIII sjednicu

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u srijedu, 29. aprila svoju XXVIII sjednicu na kojoj su razmatrane 22 tačke dnevnog reda.Na samom početku sjednice Kujundžić Senad je ispred“ Doma Zdravlja“ Ključ uručio zahvalnicu Općinskom načelniku Nedzadu Zukanoviću i općini Ključ za pomoću u nabavci sanitetskog vozila za prevoz hroničnih bubrežnih bolesnika naše općine na dijalizu.Nakon toga vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ za 2014 godinu i Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za proteklu godinu.  

Prema riječima Nijaza Delića, šefa Službe za finansije i privredu u prošloj godini nije bilo velikih odstupanja , odnosno rashodi su u velikoj mjeri bili usklađeni sa prihodima koji su ostvareni što je detaljno prikazano u izvještaju. Budžet općine Ključ u periodu od  01.01. do 31.12.2014. godine je ostvario prihod u iznosu od 4.149.504,95 KM,  a ukalkulisani rashodi i izdaci u istom periodu su iznosili 4.355.776,34 KM.Planirana sredstva za tekuću rezervu u Budžetu općine Ključ za 2014. godinu iznosila su  20.000,00 KM. Od toga je utrošeno 19.902,66 KM ili  99,51 % u odnosu na plan budžeta.Na sjednici je razmatrana i Odluka o utvrđivanju značajnih datuma i mjesta na području općine Ključ koja prema mišljenju vijeća nije bila kompletna jer nisu uvršteni svi značajni datumi iz svih mjesnih zajednica naše općine. S obzirom da nam slijedi obilježavanje majskih dana otpora agresoru Odluka je usvojena, ali uz zaključak da Služba za društvene djelatnosti i opću upravu zajedno sa Komisijom za odlikovanja i općinska priznanja u roku od 60 dana napravi prečišćeni tekst odluke uz konsultacije sa svim mjesnim zajednicama.Usvajanjem Odluke o dodjeli na korištenje nekretnine-zemljišta za JKP „Rad“ Ključ navedeno zemljište je bez naknade dato na korištenje ovom preduzeću da proširi prostor reciklažnog dvorišta koji je smješten iza štamparije Ključ, a sve radi kvalitetnog prikupljanja i deponovanja prikupljenog izdvojenog otpada do njegove dalje distribucije.Do kraja sjednice Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu i finasijskom poslovanju JKP „Ukus“ Ključ i Crvenog križa Ključ za 2014 godinu, dok su Izvještaji o radu JU „Centra za socijalni rad“ i Sportskog saveza naše općine dobili potrebnu većinu.

www.media-kljuc.ba