Održana XXXV sjednica Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u ponedjeljak svoju 35 sjednicu. Na samom početku sjednice Općinski načelnik Nedžad Zukanović je povukao sa dnevnog reda 4 tačke : Prijedlog Budžeta općine Ključ za 2016, Odluku o izvršenju Budžeta općine Ključ za 2016, Odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju i Odluku o davanju koncesija, a na dnevni red je dodana Odluka o privremenom finansiranju općine za prva tri mjeseca naredne godine.

 

Na zahtjev radnika DI Ključa dnevni red je dopunjen sa još jednom tačkom Informacijom o radu ovog preduzeća u 2015 godini .Nakon što je Đevad Šehić, predstavnik povjerioca DI Ključa informisao vijećnike o problemima sa kojima se radnici preduzeća susreću Vijeće je donijelo zaključak da se do 15 januara naredne godine formira Komisija koju bi činili predstavnici zaposlenih, Općinski načelnik i predsjednici klubova, da se pripremi detaljna informacija o stanju u preduzeću, a nakon toga da se organizuje zajednički sastanak sa premijerom USK-a i stečajnim upravnikom sa ciljem pokušaja rješavanja problema radnika preduzeća. S obzirom da je Budžet povučen sa dnevnog reda vijećnici nisu bili sigurni da li je logično da razmatraju Odluku o broju i  visini stipendija studenata u školskoj 2015/2016 godini. Nakon diskusije i obrazloženja predlagača Odluke ista je i usvojena kao i Pravilnik za dodjelu stipendija redovnim studentima. Do kraja sjednice vijećnici su osvojili Plan rada i finansijskog poslovanja Centara za socijalni rad, Radio Ključa i Centra za kulturu i obrazovanje.

(media-kljuc)