U Ključu održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o turizmu

posted in: Arhiva | 0

Juče je u Ključu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona održana Javna rasprava o nacrtu Zakona o turizmu. Predstavnici Ministarstva privrede su pojasnili razloge donošenja ovog Zakona za Unsko-sanski kanton, posebno s osvrtom na činjenicu da će usvajanjem ovog Zakona kada bude pripremljen prijedlog biti moguće formirati Turističku zajednicu općina/gradova, te tako i općine Ključ. Po okončanju javnih rasprava na Unsko-sanskom kantonu, uradiće se prijedlog Zakona, te nakon usvajanja istog, stvara se mogućnost da buduće Općinsko vijeće usvoji Odluku o formiranju Turističke zajednice općine Ključ.