27. 04. 2017.

JKP “Rad” kroz projekt Fonda za zaštitu okoliša nabavio novih 616 žutih kanti za selektiranje otpada!

JKP "RAD" doo Ključ je dana 26.4.2017. započeo implementaciju Projekta pod nazivom "Selekcija otpada na mjestu nastanka u domaćinstvu, nabavkom kanti za izdvajanje korisnog otpada". 

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH je 9.3.2016.godine objavio Javni konkurs za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016.godinu. Na ovaj javni konkurs JKP "RAD" se prijavio i njihov projekat je ocijenjen pozitivno. Odobrena su im sredstva u iznosu od 20.000 KM, a JKP "RAD" doo Ključ sufinasira iznos od 6.620 KM.

 

Projektom se planiralo nabaviti 616 žuti kanti od 120 litara za sakupljanje korisnih sirovina iz otpada i to je ovim istim projektom i urađeno. U narednim danima će radnici JKP "RAD"  nalijepiti naljepnice na kante i iste će biti podijeljene domaćinstvima u više mjesnih zajednica na području općine Ključ. Uslov za dobijanje kante je da je korisnik redovan platiša, tj. da nema neizmirenih računa i da želi selektirati otpad. Ovaj Projekat će pokriti domaćinstva iz MZ Biljani, Zgon, Humići, Velečevo, Dubočani, Rudenice i dio MZ Pudin Han.

 

 

Ovaj Projekat će doprinijeti zaštiti okoliša i naše deponije Peći prije svega, jer izdvajanjem sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada čuvamo naš grad i manje otpada odlažemo na deponiju. Naši planovi su da kroz projekte obezbjedimo kante za sve naše korisnike, da svako domaćinstvo na području općine Ključ u svom dvorištu ima žutu kantu na kojoj piše "MOJA EKO KANTA"- kazala nam je Sebiha Čajić koordinatorica projekta.

 

 

 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]