19. 08. 2020.

01. 04. 2020.

23. 03. 2020.

Aktivnosti na provođenju mjera u vezi sa pandemijom COVID-19

U općini Ključ danas je zasjedao Općinski  štab civilne zaštite na kojoj su prisustvovali Komandant te članovi štaba gdje su realizirane usvojene mjere i preporuke u vezi sa pandemijom Corona virusa (COVID 19) na području općine Ključ.

Jedna od mjera koju je štab izdao na prethodnoj sjednici  bila je kontrola građana kojima je određena izolacija. Ovu mjeru  svakodnevno provode pripadnici PU Ključ i  inspektor Fahrudin Ćemal.

Inspektor  i  član OŠCZ  Ćemal kazao je da se postupa po rješenjima Federalne uprave  inspekcijskih poslova te da se na području naše općine nadziru 104 osobe koje se nalaze u samoizolaciji po rješenju.

Sva lica koja su kontrolisana dana, 22.03.2020. godine poštovala su mjere samoizolacije.

PU Ključ provodi i praćenje zabrane kretanja maloljetnih lica i lica preko 65 godina starosti, rada ugostiteljskih objekata i prostora u skladu sa naredbama Kantonalnog štaba CZ,  zabranu javnog prevoza (autobusi, taxi, kombi vozila), zabranu prevoza migranata svim prevoznim sredstvima te kretanje migranata izvan privremenih prihvatnih centara.

Izvršen je obilazk svih ugostiteljskih objekata na području naše općine, ćevabdžinica, pizzerija, slastičarni,  frizerskih salona, kladionica. teretana i nije bilo kršenja naredbi, mjere su se ozbiljno prihvatile.

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba civilne zaštite, komadant Štaba CZ općine Ključ Nedžad Zukanović, imenovao je članove štabova mjesnih zajednica  koji imaju obavezu da uz jasno uspostavljene procedure djelovanja upućene od strane općinskih štabova civilne zaštite, nadziru osobe kojima su izdata rješenja o samoizolaciji ili zdravstvenom nadzoru zbog preventivne zaštite od koronavirusa COVID-19..

Na osnovu naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite USK-a  o Zabrani kretanja građanima na području Unsko-sanskog kantona u vremenskom periodu od 18:00 do 05:00 sati, kršenje  Zakona o javnom redu i miru, odnosno naredbe o zabrani kretanja na području općine Ključ nije bilo.

Iz PU Ključ apeluju na sve građane da se pridržavaju izdatih naredbi u suprotnom poduzimaće se mjere u skladu sa Zakonon o javnom redu i miru gdje najniža kazna iznosi 500,00 KM.

Na području naše općine sa današnjim danom  nema oboljelih od koronavirusa (COVID 19).

Uspostavljen je operativni centar Civilne zaštite koji radi 24 sata.

121 – prijava kretanja lica kojima je određena samoizolacija

037/661-100 –  najugroženija lica mogu prijaviti nedostatak hrane

ČUVANJEM SEBE – ČUVAMO DRUGE

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a Sulejman Kulenović, dr.vet.med. u dogovoru sa Premijerom i Vladom USK-a, planiraju da se u Budžetu 2020. obezbijede sredstva zbog novonastale situacije za pokriće troškova za sjetvu dodatnih poljoprivrednih površina. Te su tražili od ovog Ministarstva da se obavijeste poljoprivredni proizvođači na vašoj općini/gradu, da će Vlada USK-a finansirati troškove nastale pri sjetvi dodatnih poljoprivrednih površina poljoprivrednim proizvođačima, koji zasiju dodatne površine u proljetnoj sjetvi kukuruz- zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita.

Minimalna zasijana površina je  2 ha  po jednom proizvođaču.

Obevezan je svaki zainteresirani poljoprivredni proizvođač da izvrši prijavu proizvodnje kod općinskih/gradskih službi, da obavezno sačuva sve fiskalne račune o kupnji repromaterijala, jer troškove proizvodnje neće moći pravdati bez istih.

Realizacija za navedeno će početi nakon usvajanja Budžeta za 2020. godinu. Ovu obavijest nezvanično dostavljamo iz razloga što Budžet nije još usvojen i nadamo se da će isti biti donešen od strane Skupštine USK-a sa ovim prijedlogom do kraja marta.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači sa područja općine Ključ koji su zainteresovani za sjetvu dodatnih površina u proljetnoj sjetvi kukuruz-zrno i silažni kukuruz, a u jesenjoj sjetvi strna žita za minimalnu površinu od 2 ha po jednom proizvođaču mogu izvršiti prijavu u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu svakim radnom danom u vremenskom periodu  od 0900 – 1300 sati na broj telefona:

– 037/661-126 i

– 037/316-232.

Ključ, 23.03.2020.godine                 Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

17. 03. 2020.

Preporuke građanima općine Ključ povodom Korona virusa (COVID19)

Ovim putem preporučujemo  građanima da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, nepotrebna okupljanja i izlaske te da ne dolaze na rutinske kontrole i odlaske kod ljekara porodične medicine ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena zaštita.

Svim učenicima, dok traje obustava nastave preporučuje se da  izbjegavaju nepotrebna kretanja i zadržavanja na mjestima javnog okupljanja kao što su: igrališta, igraonice, teretane, kafići, nargila barovi, kladionice i dr. Za provođene ove preporuke za maloljetne učenike odgovorni su roditelji, a za punoljetne učenike i studente vrijedi lična odgovornost.

Poslodavcima se preporučuje da provedu posebne mjere zaštite kojim će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada omogućava. Poslodavcima koji zapošljavaju veći broj radnika preporučeno je da izvrše reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava te da rad koji se odvija u jednoj smjeni rasporede u dvije smjene kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu.

Preporučuje se vlasnicima nargila barova da obustave upotrebu i posluživnje istih u cilju sprečavanja širenja virusa u protivnom će se morati donijeti odluka o zatvaranju istih.

I na kraju, Općina Ključ, apeluje na građane općine da ne podliježu neprovjerenim informacijama i panici.  U ovom momentu potrebna je maksimalna odgovornost, saradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija na svim nivoima vlasti, medija, tako i svakog građanina pojedinačno.

16. 03. 2020.

OBAVIJEST GRAĐANIMA O RADU OPĆINE KLJUČ USLIJED PREVENCIJE POJAVE KORONAVIRUSA (COVID19)

Sa ciljem prevencije širenja koronavirusa obavještavaju se penzioneri, starije osobe i hronični bolesnici da u periodu od 16.03.-01.04.2020. godine usluge iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ mogu zahtijevati putem telefona ili e-maila. Prilikom obraćanja telefonom ili e-mailom građani trebaju ukratko obrazložiti svoj zahtjev kojom prilikom će biti obaviješteni o načinu izvršenja usluge, dostavljanju tražene isprave i plaćanju takse. Nakon obrade zahtjeva dokument/akt će istima biti dostavljen na kućnu adresu.

Građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona i e-mail adrese:

  • za usluge iz matičnog ureda:

telefon: 037 316 349

e-mail: drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge ovjeravanja:

telefon 037 316 373

e- mail:  drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com  

  • za usluge katastra:

telefon: 037 661 140; 037 316 344; 037 316 348.

e-mail: sl.prostorno@gmail.com; katastar.kljuc@gmail.com

  • za ostale informacije iz djelokruga rada Službe za razvoj, privredu i civilne poslove:

telefon 037 316 230,  

e-mail: czopcinekljuc@gmail.com  

  • za sve ostale informacije iz djelokruga rada Jedinstvenog općinskog organa općine Ključ građani se mogu obratiti na brojeve telefona i e-mail adrese resornih službi koje se nalaze na web stranici općine Ključ (www.opcina-kljuc.ba) u rubrici Općinske službe. Građani se mogu obratiti i putem fax telefona:  037 661 100; Fax: 037 661 104.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

25. 02. 2020.

19. 02. 2020.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – Promjena podataka RPG i RK –

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Ključ koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), da je članom 14. stav (1) Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da  poljoprivredna gazdinstva svake godine, u periodu od 01.januara do 31. marta izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi registar, Službe za razvoj, privredu i civilnu zaštitu.

Shodno odredbama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 42/10) i odredbama člana 11. stav e) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj  32/17,  55/17 i 56/18), upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u registrima je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede kako na federalnom, tako i na kantonalnom i općinskom nivou.

Ukoliko u roku od 01.01.2020.godine do 31.03.2020.godine poljoprivredna gazdinstva i klijenti ne  izvrše ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG)  i Registru klijenata (RK)  neće moći  ostvariti pravo na  novčane podrške u 2020.godini.

Napomena !

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ, kancelarija broj 8, ili na broj telefona 037/661-100 lokal 237.

Ključ, 18.02.2020.godine            Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava stanovništvo  da Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA” iz Sanskog Mosta, u saradnji sa projektom „FARMA“, realizira projekt „Obezbjeđenje treninga savjetodavnih usluga i druge tehničke podrške za proizvođačke organizacije u poljoprivrednom sektoru, u cilju stvaranja konkurentnog poljopivrednog sektora“.

Uduženje za ekonomski razvoj i zapošljavanje “TERRA SANA,  u saradnji sa projektom „FARMA“ i općinom Ključ dana 25.02.2020.godine (utorak) na području općine Ključ sa početkom u:

  • 1000 sati u sali Općinskog vijeća općine Ključ i
  • 1400 sati u prostorijama Drušvenog centra MZ  Sanica

organizuju stručnu obuku na temu:

„Uzgoj, sakupljanje i otkup ljekovitog bilja “

Imajući u vidu značaj obuke molimo sve zainteresovane da usklade svoje obaveze i neizostavno prisustvuju stručnoj obuci.

Ključ, 18.02.2020.godine        Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

20. 03. 2019.

DI KLJUČ DOO KLJUČ U STEČAJU – PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

DI “KLJUČ” d.o.o. KLJUČ – u stečaju

Ključ

Ul.branilaca BiH br.42, Ključ

 

Broj: 17 OSt 015191 09 St

Ključ, 27.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku (“SI. novine F BiH”, br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ” – u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:

 

 

                                  OGLAS

   ZA ČETVRTU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

   STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ” – u stečaju

   PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

I. POPIS PREDMETA PRODAJE

1.Nekretnine

Lot

broj

Z.k.br.

283, broj

parcele

Naziv parcele Neto

površina

objekta

Površina

zemljišta

Početna prodajna

cijena u KM

1 691/5 Pilana – Građevinsko z. 0 1.134 28.350
2 691/6 Pilana – Građevinsko z. 0 1.860 46.500
3 691/7 Pilana – Građevinsko z. 0 1.786 44.650
4 691/8 Pilana – Građevinskog, 0 372 9.300
5 691/9 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
6 691/10 Pilana – Građevinsko z. 0 390 9.750
7 691/11 Pilana – Građevinsko z. 0 1.886 47.150
8 691/12 Pilana – Građevinsko z. 0 737 18.425
9 691/14 Pilana – Građevinsko z. 0 3.245 159.087
10 691/15 Pilana 800 2.548 78.653
11 691/16. Pilana 1.688 3.138 132.726
12 691/17 Pilana 1419 2.021 70.370
13 691/18 Pilana 276 2.096 45.936
14 691/19 Pilana 3060 3.060 75.900
15 691/20 Pilana – Građevinsko z. 0 2 938 73.450
Ukupno 27.601 849.997

 

2. Mašine i oprema smještene po objektima

Lokacija Kotlovnica

Lot Naziv J/m Kol. Vrijednost Vrijednost Napomena
16 Kace za odlaganje piljevine kom 1 43.659,00 43.659,00 s mehaniz.
17 Dimnjak za spaljivanje kom 1 7.938,00 7.938,00

 

Lokacija Brodarica

18 Cikular za uzdužno rezanje kom 1 453,60 453,60
19 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.592,00 5.184,00

 

Lokacija Pilana

20 Brenta 1500 kom 1 3.645,00 3.645,00
21 Duplak kom 1 4.698,00 4.698,00
22 Cikular za poprečno rezanje kom 2 2.268,00 4.536,00
23 Silos za sječku kom 2 6.075,00 12.150,00
24 Štrucer za poprečno rezanje kom 1 469,80 469,80
25 Mašina za uzdužno rezanje kom 1 2.997,00 2.997,00

 

Lokacija Pilana 1

26 Agregat kom 1 162,00 162,00 Stara pilana
27 Tračne pile za brentu 1500 kom 7 186,30 1.304,10
28 Tračne pile za brentu 1100 kom 3 162,00 486,00 tri transp. I.
29 Gatarske pile kom 38 64,80 2.462,40

 

Lokacija Krug stečajnog dužnika

30 Dimnjak sa ventilatorom kom 1 5.913,00 5.913,00

 

Lokacija Panelka

31 Cikular HKP -55 kom 2 680,40 1.360,80
32 Cikular PCP-450 kom 1 486,00 486,00
33 Cikular mali kom 10 129,60 1.296,00
34 Dio od viljuškara kom 1 405,00 405,00
35 Aparati za gašenje – razni kom 7 24,30 170,10
36 Spajač furnira kom 1 8.626,50 8.626,50
37 Spajač letvica kom 2 7.776,00 15.552,00
38 Brusilica VOLMER kom 1 542,70 542,70
39 Nosač ljepila kom 1 5.184,00 5.184,00
40 Nanosač furmira kom 1 6.318,00 6.318,00
41 Uljna pumpa kom 1 2.916,00 2.916,00
42 Obrezivač ploča kom 1 13.932,00 13.932,00
43 Brusilica BOTTCHER kom 2 6.804,00 13.608,00
44 Okretač ploča kom 1 1.296,00 1.296,00
45 Kompresor FAGRAM kom 2 1.150,20 2.300,40
46 Mašina X9 kom 4 324,00 1.296,00
47 Vagonić kom 1 324,00 324,00
48 Podizna platforma kom 1 664,20 664,20
49 Kolica za letvice kom 5 45,00 225,00

 

Lokacija Magacin

50 Mašina X1 kom 1 291,60 291,60
51 Mašina X2 kom 1 567,00 567,00
52 Formatna pila kom 1 9.477,00 9.477,00
53 Mašina X4 kom 1 275,40 275,40
54 Mašina X5 kom 1 81,00 81,00
55 Zamajac GATARSKI kom 1 850,50 850,50
56 Mašina X6 kom 1 81,00 81,00
57 Mašina X7 kom 1 89,10 89,10
58 Mašina X8 kom 1 275,40 275,40
59 Aparat za gašenje kom 4 24,30 97,20

 

Lokacija Kotlovnica

60 Ventilator dimnjaka kom 1 3.654,00 3.654,00

 

Lokacija Pilana

61 Kanalna sortirnica kom 1 11.880,00 11.880,00
62 Prikolica kom 1 1.800,00 1 800,00
63 ViŠelisna kružna pila, sa platformom kom 1 2.970,00 2.970,00 TOZD

Mežica,

Slovenija

64 Transporter za prizmu kom 1 1.512,00 1.512,00
65 Transporteri za grede sa prebacivaćtma kom 1 5.589,00 5.589,00 2 transp. linije
66 Transporter ispred štucera kom 1 990,00 990,00
67 Transporteri za stucer (do brente) kom 1 1.521,00 1.521,00
68 Transporteri iza štucera (za gater) kom 1 1.710,00 1.710,00
68 Transporteri iza Štucera (do zida) kom 1 1.341,00 1.341,00
70 Transporteri daske 3×4 m kom 1 1.080,00 1.080,00
71 Transporteri daske 3,2×8 m kom 1 2 304.00 2.304,00
72 Transporteri daske 5×5 m kom 2 2.137,50 4.275,00
73 kom 1 1.251,00 1.251,00
74 kom 1 819,00 819,00
75 kom 1 351,00 351,00
76 kom 1 549,00 549,00
77 Konstrukcija u podrumu pilane kom 1 1.800,00 1.800,00
78 Transporter uz duplak kom 1 1.548,00 1.548,00
79 Transporter uz štucer kom 1 1.341,00 1.341,00
80 Sistemi za grijanje hale kom 1.629,00 1.629,00 na stropu
81 Sistemi za otprašivanje hale kom 1 2.079,00 2.079,00 na stropu

 

Lokacija Tvornica panel ploče

82 Parovod 160 m 2500 1,62 4.050,00 bez nosača
83 Parovod a 80 m 2500 2,57 6.412,50 bez nosača
84 Obloga izolacije (Al-lim) kg 2100 1,80 3.780,00
85 Pruga (kranska sta) m 624 22,24 13.878,54 željezo
86 Nadstrešnica iznad sjekirostroja kom 1 1.413,00 1.413,00
87 Trakasti transporer kom 1 607,50 607,50 d=400, l=20m
88 Trakasti transporer kom 1 675,00 675,00 d=600, l=20m
89 Konstrukcija iznad bazena trupaca kom 1 3.357,00 3.357,00
90 Ventilatori za piljevinu kom 3 153,00 459,00
91 Oqrada kruqa kom 45 45,00 2.025,00 2,5×1,25 m
92 Ograda kruga kom 80 90,00 7.200,00 2,5×2,5 m
93 Stub ograde 0 60 kom 130 1,94 251,88 1,3 m
94 Stub ograde 0 60 kom 200 2,98 596,16 2,0 m
95 Parovod 0200 mm m 400 8,71 3.484,80 bez nosača
96 Odvod piljevine 0 500 m 700 22,19 15.535,80 bez nosača
97 Odvod piljevine 0 200 m 160 13,57 2.171,52 bez nosača

 

Lokacija TPP

98 Podizna platforma kom 1 540,00 540,00
99 Transporteri furnira kom 4 963,00 3.852,00
100 Podizna platforma kom 6 1.530,00 9.180,00
101 Transporter srednjača kom 4 963,00 3.852,00
102 Transporter ploča kom 1 855,00 855,00
103 Okretač ploča kom 1 2.250,00 2.250.00
104 Transporteri otpada kom 4 486,00 1.944,00
105 Razvodnik za grijanje kom 1 180,00 180,00
106 Sistem za grijanje m 120 54,00 6.480,00 cjevovod
107 Ventilacija za piljevinu m 80 54,00 4.320,00
108 Kaloriferi kom 15 27,00 405,00
109 Elektroormari kom 3 72,00 216,00

 

Lokacija Krug preduzeća

110 Vaga 100 kg kom 1 135,00 135,00
111 Stolovi, restoranski kom 16 54,00 864,00
112 Stolice kom 90 9,00 810,00
113 Stolovi, rostfrei kom 7 225,00 1.575,00
114 Sudoper kom 3 270,00 810,00
115 šporet kom 3 405,00 1.215,00
116 Kazan kom 4 765,00 3.060,00
117 Veš mašina kom 1 135,00 135,00
118 stolovi, rostfrei, veći kom 4 270,00 1.080,00

 

Lokacija Sušara

119 Grijači zidni kom 18 135,00 2.430,00 2×3 m
120 Grijači stropni kom 42 45,00 1.890,00 1×2 m
121 Razvodnici kom 4 765,00 3.060,00
122 Elektro motori kom 30 63,00 1.890,00
123 Propeleri, ventilatori kom 36 54,00 1.944,00

 

Ostalo

124 Kotao, ispod restorana kom 1 1.602,00 1.602.00 FKR

Zrenjanin

125 Viljuškar kom 1 4.050,00 4.050,00 ČELIK-BOSS
126 Magacin rezervnih dijelova pauš 1 2.070,00 2.070,00

 

3. Zalihe daske, letvica, cigle i ostalo

R.b. Naziv j/m Količina Početna cijena
127 Cigla puna vatrostalna 12x7x25 kom 1.230 0,50
Suhi drvni sortimenti
128 Daska – oštećena, debljine 2,5 cm i dužine 4 m m3 1,00 50,00
129 Daska 2,5 cm, dužine 4,0 m m3 19.36 50,00
130 Daska – kratica m3 0,33 50 00
131 Daska kratica 2,5 cm dužina 80 cm m3 0,50 50,00
132 Daska od paleta 2,5 cm m3 0,50 50,00
133 Okorci – dužina 4 m m3 5,00 50,00
134 Drvena letva- debljine 2.5 cm, širine 5 cm. dužine 120 cm m3 4.61 50.00
135 Letva – (7×2.5) dužine 1 m m3 3,00 50,00
136 Letva – 2,5×2,5 dužine 1,5 m m3 6,60 50.00
137 Letva – 2,5×8 dužine 1 m m3 1,00 50,00
138 Letve 2,5×5 dužina 140 m3 1,00 50,00
139 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 1,70 50,00
140 Letva 2,5×8 dužine 120 cm m3 7,00 50,00
141 Središnjice za panel ploče 190×525 debljine 1,5 cm m3 16,00 50,00
142 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 5,46 50,00
143 Središnjice za panel ploče 130×525 debljine 1,5 cm m3 15,80 50,00
144 Kutne iajsne za pod dužina 4 m m3 0,50 50,00
145 Palete 120×80 visina 13 cm kom 76,00 5,00
Drvni sortimenti izloženi atmosferilijima u krugu
146 Daska u krugu steč.dužnika Paleta 19,00 20,00
147 Drvena letva u krugu-debljine 2,5 cm, širine 5 cm, dužine 120 cm m3 2,35 20,00
148 Betonski elementi kom 300,00 0,20

 

II USLOVI PRODAJE

1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.

Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.

2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.03.2019. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.

3. Uslovi prodaje:

– usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

– pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,

– ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,

– povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 do 15. je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5,000,00 KM, za lotove od 16 do 126 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 127 do 148 nema ograničenja.

– na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.

– uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.

– ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,

– sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i POV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu,

– Imovina se prodaje po principu “viđeno – kupljeno” te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

– najpovoljniji ponuđač je dužan uplati« cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.

– ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije – depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je ućestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća – depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.

4. Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.

5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.

 

Stečajni upravnik

Nastavite čitati »

Dokumenti