03. 05. 2023.

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava i zahtjeva početka/završetka proizvodnji u cilju ostvarivanja prava na  federalne novčane podrške u 2023.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/33), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/22) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje na obrascu P-1 i zahtjeve na obrascu Z-1 za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe – Službe za razvoj privredu i civilnu zaštitu.

PRIJAVE PROIZVODNJI KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI U 2023. GODINI

Rok – najkasnije  01.05.2023. godine

–  Proizvodnja povrća – mladi krompir

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno 8 t/ha mladog krompira

Rok – najkasnije 15.05.2023. godine

– Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano  minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha stočnog ječma, zobi i tritikala, minimalno 2,0 ha kukuruza  ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi , tritikale ili kukuruza.

Rok – najakasnije 31.05.2023. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko travnih smjesa i djetelina

    Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 30t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli i crveni) i salata

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.06.2023. godine

–  Proizvodnja voća – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, nar, trešnja, višnja ,smokva, kajsija, lješnjak i malina Klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća u rodu na minimalno 0,5 ha po kulturi.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju u rodu vinograda i ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi.

Rok – najkasnije 15.06.2023. godine

–   Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano/zasađeno minimalno: 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.05.2023.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji zadrže u vlastitom uzgoju namanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a imaju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava.

Rok najkasnije 31.05.2023.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.06.2023.godine

–  Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka,  šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg ribe u toku godine.

– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2023.godine

–   Uzgoj krava prvotelki  klijenti (pravna lica i obrtnici) – koji uzgoje najmanje 2 junice

–  Uzgoj goveda u sistemu krava – tele – klijenti koji posjeduju  najmanje 15 grla krava mesne ili kombinovanih pasmina, koje daju potomstvo i od kojih je  jedini prihod prirast teladi.

Za proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodajaminimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

– Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Napomena poljoprivrednim proizvođačima:

KLIJENTI KOJI SU IZVRŠILI PROMJENU PODATAKA/AŽURIRANJE PODATAKA DO 31.03.2023. GODINE U REGISTRU POLJOPRIBREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA A  NE IZVRŠE PRIJAVE PROIZVODNJI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU NEĆE MOĆI OSTVARITI  PRAVO NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE U 2023.GODINI.

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 12.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

PROPISANI ROKOVI ZA PRIJAVU PROIZVODNJI U 2023.GODINI SE NALAZE NA  ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI OPĆINE KLJUČ I RADIO KLJUČA.

Ključ; 03.05.2023.godine                                          Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu

10. 02. 2023.

29. 11. 2022.

29. 09. 2022.

12. 09. 2022.

06. 09. 2022.

22. 03. 2022.

Obavještenje o raspisanim Javnim pozivima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Obavještavamo Vas da je Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao dva Javna poziva.

S tim u vezi, molimo Vas da ovu informaciju podijelite na Vašoj internet stranici/ oglasnoj ploči, kako bi ova informacija došla do što većeg broja poslodavaca koji žele zaposliti osobe sa minimalno 60% invaliditeta, te osoba sa invaliditetom koje imaju potrebu za zapošljavanjem/samozapošljavanjem.

–              Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godinu za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, možete preuzeti ovdje:      https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2022-godini/

–              Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2022. godini, možete preuzeti ovdje:    https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-odrzivosti-u-2022-godini/

21. 02. 2022.

Potpisan Memorandum o saradnji između Općine Ključ i Fondacije Mozaik

16. i 17. februara organizovana je Godišnja konferencija Fondacije Mozaik na kojoj su se okupili mladi ljudi iz 51 opštine, općine i grada, kao i predstavnici javnog, poslovnog i razvojnog sektora. Ovom Konferencijom, koja je organizovana u skladu sa epidemiološkim mjerama, gdje su prije samog događaja svi učesnici testirani na COVID19, Fondacija Mozaik je obilježila 20 godina rada.

Na Konferenciji su svečano potpisani Memorandumi o saradnji sa 18 općina, opština i gradova koje su zajedno sa Fondacijom Mozaik osigurale fond od 1,2 miliona KM bespovratnih sredstava za osobe iz dijaspore koje žele investirati u biznise u pomenutim općinama, opštinama i gradovima u kojima suvlasništvo imaju i osobe iz dijaspore.

Memorandum o saradnji je potpisao u ime Općine Ključ Općinski načelnik Nedžad Zukanović čime se potvrđuje da će partnerski doprinijeti razvoju Dijaspora programa Općine Ključ kroz kreiranje zajedničkog Fonda sredstava za dijasporu Općine Ključ, za aktivnosti podrške i finansiranje biznisa u narednom periodu.

Općina Ključ je izdvojila u svom Budžetu za ovu priliku 42.000 KM.

Više informacija  zainteresovani će dobiti putem javnog poziva koji će uskoro biti objavljen.

25. 01. 2022.

18. 11. 2021.

O B A V J E Š T E NJ E

SA METODOLOGIJOM DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Uredbu o mjerama finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (“Službene novine Federacije BiH”, br. 87/21 i 89/21 isp).

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Preliminarna lista korisnika finansijske pomoći će se objaviti na internet stranicama Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Vlade Federacije BiH dana 10.11.2021.godine, gdje su dostupni podaci o svim obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima koji ispunjavaju, kao i onim koji ne ispunjavanju uslove za dobivanje finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, a sve na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

U roku od 15 dana od dana objave Preliminarne liste korisnika, obrti i ostale samostalne djelatnosti, koji nisu saglasni sa objavljenim podacima mogu se obratiti Poreznoj upravi Federacije BiH zbog eventualnih provjera, korekcija i konačnog ažuriranja podataka. Također, obrti i ostale samostalne djelatnosti koji ne žele da prime finansijsku pomoć u skladu sa gore navedenom Uredbom, imaju mogućnost da pismeno obavijeste Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u roku od 15 dana o istom.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će nakon isteka roka od 15 dana objaviti Potencijalnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom, na osnovu ažuriranih podataka iz službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH.

Protekom roka za podnošenje prigovora od 8 dana od dana objave Potencijalne liste korisnika, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će objaviti Konačnu listu korisnika finansijske pomoći u skladu sa ovom Uredbom.

Isplata sredstava finansijske pomoći izvršiti će se najkasnije do 31.01.2022.godine.

UREDBA O MJERAMA FINANSIJSKE POMOĆI OBRTIMA I OSTALIM SAMOSTALNIM DJELATNOSTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Pandemija COVID-19 predstavlja najozbiljniju prijetnju ekonomiji Bosne i Hercegovine nakon globalne finansijske krize. Zbog svih negativnih posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19, Vlada Federacije BiH je usvojila Program ekonomske stabilizacije i oporavka za period 2020-2021. godina, u kojem je, osim analize efekata, navela ključne ciljeve, te načine i mjere, kojima bi se ti ciljevi ostvarili.

Uvažavajući ograničenja makroekonomske politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovom uredbom pokušava ublažiti negativne ekonomske posljedice za obrte i ostale samostalne djelatnosti u okolnostima pandemije COVID-19.

Cilj dodjele finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u Federaciji BiH je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe su osigurana u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u iznosu od 60.000.000 KM.

Uredbu kao i detalje mjera možete pronači na linku:

Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima:

Finansijska pomoć koja se dodjeljuje obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima će se dodijeliti korisnicima na osnovu podataka dobivenih od Porezne uprave Federacije BiH, a koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju sjedište na teritoriji Federacije BiH
  • Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na dan 31.07.2021.godine i na dan 30.11.2021. godine
  • Imaju izmirene obaveze po osnovu doprinosa i poreza, kao i korisnici koji imaju zaključen sporazum o obročnom plaćanju duga i koji uredno izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu, zaključno sa 31.07.2021. godine;
  • Čiji su glavni transakcijski računi aktivni na dan 30.11.2021.godine;
  • Koji su očuvali postojeća radna mjesta. Pod ovim pojmom se misli na korisnike koji ispunjavaju jedan od dva sljedeća uslova koji je povoljniji za korisnike finansijske pomoći:
    1. na dan 30.11.2021. godine imaju isti ili veći broj zaposlenih u odnosu na dan 31.07.2021. godine ili
    2. prosječan broj zaposlenih u periodu od 01.08.2021. godine do 30.11.2021. godine je isti ili veći od prosječnog broja zaposlenih u periodu od 01.08.2020 godine do 31.07.2021. godine;

Detalje ovih uslova kao i detalje korisnika koji ne ispunjavaju uslove možete pronaći u Uredbi.

Da biste provjerili da li se nalazite na spisku za dodjelu pomoći, morate upisati svoj JIB na linku ispod:

https://finpomoc2021.fmrpo.gov.ba/#/public/pretrage/