Na području općine Ključ djeluje 5 obrazovnih ustanova i to jedna u oblasti predškolskog obrazovanja ( JU Dječiji vrtić “Ljiljan” Ključ) , 3 osnovne škole ( OŠ ”Ključ”, OŠ ”Velagići” i OŠ ”Sanica”) i 1 srednja škola (Mješovita srednja škola Ključ).

JU OSNOVNA ŠKOLA “KLJUČ” KLJUČ


Drugo polugodište školske 2022/2023. godine završilo je 344 učenika raspoređenih u 17 odjeljenja. U razrednoj nastavi je bilo 9 odjeljenja, a u predmetnoj nastavi 8 odjeljenja.

Tekuću školsku godinu počeli su sa 317 učenika, svrstanih u 17 odjeljenja.

Broj angažovanih i udgojno-obrazovnom procesu je 34 nastavnika, od čega 9 nastavnika izvodi razrednu nastavu, a 25 nastavnika je angažovano u predmetnoj nastavi. Od navedenog broja nastavnika 100 % je stručno osposobljeno za rad u razrednoj ili u predmetnoj nastavi. U školi je angažovano još 15 radnika, uključujući i rukovodno osoblje.

Kontakt :
Adresa: ul. Kulina Bana bb, Ključ
Direktor: Fuad Konjević
Telefon:
037/661-029 – direktor
037/660-127 – sekretar
037/660-128 – pedagog
e-mail: os.kljuc@bih.net.ba

JU OSNOVNA ŠKOLA “VELAGIĆI” VELAGIĆI

U svom sastavu ima 1 centralnu i 3 područne škole (PŠ Kamičak, PŠ Krasulje i PŠ Balijevići).

Broj učenika u školskoj 2023/24. godini iznosi 107.

107 učenika pohađa nastavu u tekućoj školskoj godini u sklopu 9 odjeljenja.

Ukupan broj zaposlenih radnika je 29, od čega 19 nastavnika. Od navedenog broja nastavnika 100 % je stručno osposobljeno za rad u razrednoj ili u predmetnoj nastavi.

Kontakt :

Adresa: Velagići bb, Ključ
Direktor: Čazim Zec
Telefon:
037/674-712 – direktor
037/674-713 – sekretar
e-mail: ju.os.velagici@gmail.com

JU MSŠ “Profesor Omer Filipović”

Škola u svom sastavu ima sljedeće smjerove – zanimanja:
– Opća gimnazija,
– Srednja tehnička škola (ekonomska, mašinska i drvoprerađivačka škola),
– Srednja stručna škola (zanimanja: krojač, trgovac-EU VET, bravar).

Nastava u školskoj 2023/24. godini je počela sa 211 upisanih učenika raspoređenih u 13 odjeljenja.

U realizaciji nastave učestvuje 28 nastavnika.
Broj ostalih zaposlenika, uključujući rukovodno osoblje, iznosi 10.

Kontakt :
Adresa: ul. Branilaca BiH 86, Ključ
Direktor: Kurbegović Suvad
Telefon: 037/661-758
Tel/fax: 037/662-041

JU DJEČIJI VRTIĆ “LJILJAN” KLJUČ

Trenutno u vrtiću boravi 67 polaznika, smještenih u 3 odgojno-obrazovne grupe (jaslička grupa broji 16, srednja mješovita grupa broji 24 i starija mješovita grupa broji 27 polaznika).

U ovoj ustanovi zaposleno je 12 zaposlenika od čega 6 nastavnog osoblja i 6 pomoćnog osoblja.

Kontakt :
Adresa: ul. Branilaca BiH bb, Ključ
Direktorica: Enisa Šistek
Telefon:
037/661-012 – direktor, mail: vrtic.ljiljan@bih.net.ba