NedzadZukanovicNedžad ( Jusufa ) Zukanović, profesor muzičke kulture.
Rođen 14.01.1972. godine u Ključu.
Radno iskustvo: Osnovna škola Ključ i Osnovna škola Sanica 1995 – 2010. godine. Poslanik u Skupštini USK od 2010 – 2012. godine.
Od 16.11.2012. godine Općinski načelnik općine Ključ.