Održana XVII sjednica Općinskog vijeća Ključ

posted in: Arhiva | 0

XVII redovna sjednica Općinskog vijeća općine Ključ održana je u četvrtak. Sjednici se pristupilo bez izmjena i dopuna dnevnog reda a sjednici je prisustvovalo svih dvadeset i pet vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvadeset i dvije tačke o kojima se raspravljalo. Vijećnici su sa trinaest glasova “ZA” usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta općine Ključ za prošli godinu; Budžeta koji u nepovoljnim makroekonomskim kretanjima bio u deficitu od 101.000 KM i sa oko 503.000 KM odranije neizmirenih obaveza.

Izvještaj o utrošku sredstava tekuće rezerve iz protekle godine nije dobio podršku vijećnika. Vijeće je donijelo odluku o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu etičkog odbora Općinskog vijeća; donijelo Rješenja o razrješenju svih komisija općinskog vijeća te imenovanju novih komisija općinskog vijeća. Potom je došao na red Izvještaj o radu načelnika općine Ključ za 2013. godinu. Ovaj izvještaj nije dobio potrebnu većinu. “ZA” izvještaj je glasalo jedanaest vijećnika, deset protiv a četvero je bilo suzdržano. Program rada općinskog načelnika za 2014.g. je usvojen a do kraja sjednice usvojene su i preostale tačke dnevnog reda; izvještaji o radu i programi rada javnih preduzeća Veterinarske stanice, JKP Rad-a, Centra za kulturu te Općinskog pravobranilaštva.

Prilog: Radio Ključ