Javni oglas za prijem namještenika

posted in: Arhiva | 0

Općinski načelnik općine Ključ na osnovu čl. 72. i 75. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12), a u skladu sa članom 21. tačka 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog … Continued