24. 08. 2015.

MZ Humići osnovne informacije

MZ Humići ima 311 domaćinstava sa 1.050 stanovnika. Područja Mjesne zajednice Humići čine naseljena mjesta: Humići, Jodanovići, Buluti, Vukovo selo, Bešići, Ljutića brdo, Plamenice, Prhovo, Vukovići, Babići, Zrilići, Adamovići, Đukići, Josipovići. Sjedište Mjesne zajednice je u područnoj školi Humići bb.
 
Predsjednik MZ Humići: Refik Hamedović
Sekretar: Đemo Ljutić
Kontakt telefon: 061-042-118
 
[carousel-horizontal-posts-content-slider]