MZ Donja Sanica osnovne informacije

posted in: Donja Sanica | 0

  MZ Donja Sanica ima 165 domaćinstava i oko 667 stanovnika. Područje Mjesne zajednice Donja Sanica čine naseljena mjesta: Crnolići, Bare, Botonjići, Kamen, Luke, Bašići, Šljivari,  Fazlići,  Kazaferovići , Hukanovići, Kordići, Korjevno i Pištanica. Sjedište mjesne zajednice je u Crnolićima. … Continued

MZ Humići osnovne informacije

posted in: Humići | 0

MZ Humići ima 311 domaćinstava sa 1.050 stanovnika. Područja Mjesne zajednice Humići čine naseljena mjesta: Humići, Jodanovići, Buluti, Vukovo selo, Bešići, Ljutića brdo, Plamenice, Prhovo, Vukovići, Babići, Zrilići, Adamovići, Đukići, Josipovići. Sjedište Mjesne zajednice je u područnoj školi Humići bb. … Continued

MZ Zgon-Crljeni osnovne informacije

posted in: Zgon-Crljeni | 0

MZ Zgon-Crljeni ima 406 domaćinstava sa oko 1.286 stanovnika. Područje Mjesne zajednice Zgon Crljeni čine naseljena mjesta: Zgon, Crljeni, Ninići, G. Sokolovo, D.Sokolovo, Nabodić, D. Ratkovo i dio G. Ratkova, Ljubine,  Želin,  Zapoljak, Perići i Kljajići. Sjedište Mjesne Zajednice je … Continued

MZ Biljani osnovne informacije

posted in: Biljani | 0

MZ Biljani ima oko 510 domaćinstava sa oko 1.390 stanovnika. Područje Mjesne zajednice  MZ Biljani čine naseljena mjesta: Domazeti, Mešani, Centar; Džaferagići, Ćehići, Osmanovići, Naplavak, Jabukovac, Polje, Balagić Brdo, Donja Prijeska i Gornja Prijeska. Sjedište mjesne zajednice je u Biljanima. … Continued

MZ Velagići osnovne informacije

posted in: Velagići | 0

MZ Velagići ima 1.200 domaćinstva sa 3.000 stanovnika. . Područje Mjesne zajednice MZ Velagići  čine naseljena mjesta: Hasići, Nezići, Častovići, Donji Vojići, Gornji Vojići, Postajre, Velagići, Lanište, Palina, Hadžići, Pudin Han, Ponjir, Juruga, Gornji Ramići, Donji Ramići, Kuburaši (Patikale) Kopjenica, … Continued

MZ Krasulje osnovne informacije

posted in: Krasulje | 0

MZ Krasulje ima  448 domaćinstava sa 1771 stanovnika. Područje Mjesne zajednice Krasulje čine naseljena mjesta  Krasulje-centar, Bajrami, Dedići, Husići, Kazići, Kalabe, Smajići, Đuzići, Čarkići, Fazlići, Sejarići, Musići, Kozarci, Balijevići, Vukovska Brda, Han-Gromilići i Todore. Sjedište Mjesne Zajednice je u Krasuljama. … Continued

MZ Velečevo-Dubočani osnovne informacije

posted in: Velečevo-Dubočani | 0

MZ Velečevo-Dubočani ima 285 domaćinstava sa oko 864 stanovnika . Mjesnu zajednicu Velečevo-Dubočani čine naseljena mjesta: Velečevo, Gornji i Donji  Dubočani i Rudenice. Sjedište mjesne zajdenice je u Velečevu. Predsjednik MZ Velečevo-ubočani: Mustafa Lepirica Sekretar: Mediha Karadža Kontakt telefon: 679-160 … Continued

MZ Ključ osnovne informacije

posted in: Ključ | 0

MZ Ključ je najveća mjesna zajednica na području općine i obuhvata gradsko područje i naselja: Mehmedagići,Bebići,Ćurčići,Berberovo brdo, Šehići, Egrlići, Veliki i Mali Rejzovići, Hanlovići , Šarića brdo  i Jarice ,sa oko 2.024 domaćinstva i sa oko 6.193 stanovnika.   Sjedište … Continued