CIVITAS MSŠ U POSJETI OPĆINSKOM NAČELNIKU

posted in: Arhiva | 0

Učenici Mješovite srednje škole "Ključ" jutros su posjetili načelnika Općine Nedžada Zukanovića s kojim su razgovarali o aktivnostima koje učenici provode u sklopu sekcije "CIVITAS". Ova sekcija je pripremila jedan upitnik pitanja na temu inkluzije, te su od strane načelnika iz prve ruke čuli da se u Strategiji razvoja općine Ključ nalaze projekti koji se odnose na inkluziju. 

Načelnik je također istakao da je općina Ključ u posljednjih nekoliko godina posebno pomagala rad udruženja koji direktno rade sa djecom sa posebnim potrebama, te da je zajedno sa ključkom dijasporom iz Švicarske obezbjedila prostor za rad takvog udruženja i adaptaciju prostorija. Načelnik Zukanović je također istakao da će općina Ključ zajedno sa svojim službama raditi na poboljšanju uslova osoba s posebnim potrebama, a u svrhu otklanjanja barijera pristupa javnim ustanovama i preduzećima, imajući u vidu da na području naše općine nisu izgrađeni prilazi ovim institucijama. Također, učenicima se načelnik Zukanović stavio na raspolaganje da za svu pomoć koja im bude neophodna za implementaciju svojih aktivnosti mogu tražiti od za to relevantnih službi i uposlenika općine, kao i od samog načelnika općine. Bitno je napomenuti da će sekcija "Civitas" učestvovati i na kantonalnom tamičenju, te im je načelnik Nedžad Zukanović poželio puno uspjeha na takmičenju, ali i u ostalim projektima koje ova sekcija provodi, a koji su od značaja za širu društvenu zajednicu.