Vijećnici jednoglasno usvojili Budžet općine Ključ u iznosu od 5.595.100,00 KM

posted in: Arhiva | 0

U četvrtak, 25. februara 2016. godine, Općinsko vijeće općine Ključ održalo je XXXVII redovnu sjednicu koju je obilježila rasprava o Budžetu općine Ključ za 2016. godinu. Budžet općine Ključ za tekuću godinu planiran je u iznosu od 5.595.100,00 KM i povećan je u odnosu na Nacrt budžeta za 1.505.600,00 KM. Za razliku od prethodnog perioda, ovaj put Općinsko vijeće je bilo jednoglasno i svi vijećnici su dali svoju podršku Budžetu koji je i usvojen u predloženom obliku. 

Predsjedavajući vijeća i predsjednik Udruženja obrtnika Ključ Adem Crnalić je istakao kako je ovo prvi put da naša općina ima razvojni Budžet koji je urađen na transparentan način u saradnji sa svim političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću. Budžet za 2016. godinu je poseban akcent stavio na razvoj poljoprivrede kao strateške grane razvoja općine, a sluha se imalo i prema pojedincima i neprofitnim organizacijama. Povećane su subvencije javnim preduzećima, dok su subvencije poduzetnicima povećane na iznos od pola miliona KM. Kapitali grantovi su Budžetom obuhvaćeni u iznosu od 449.524,00 KM od čega je, između ostalog, planirano 100.000,00 KM za sufinansiranje projekata u našoj općini, 10.000,00 KM za sufinansiranje nabavke sanitetskog vozila za Dom zdravlja Ključ, 15.000,00 KM za nabavku kombija za Sportski savez općine Ključ i 10.000,00 KM za nabavku vozila za JP Veterinarsku stanicu Ključ.

Najveću raspravu općinskih vijećnika vezano za  Budžet izazvala je raspodjela sredstava od prodaje nekretnina općine koja je izvršena u 2015. godini. Prilikom određivanja raspodjele ovih sredstava Općinski načelnik Nedžad Zukanović je održao zajednički sastanak sa svim političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću općine Ključ gdje je kroz diskusiju donesen zajednički stav da se sredstva utroše na navedeni način. Također, svi prisutni na sastanku imali su priliku i u pismenoj formi dostaviti svoje prijedloge na koji način da se utroši preostali dio od prodaje nekretnina općine u iznosu od 750.000,00 KM.

 Dio sredstava od prodaje potrošen je u prethodnom periodu, a na ovoj sjednici u sklopu Budžeta usvojena je i raspodjela preostalih 750.000,00 KM  koja će biti utrošena na sljedeći način:

– subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta (subvencioniranje kamata kod Razvojne banke 200.000,00 KM) ;

– poticaj za projekte u poljoprivredi – jagodičasto voće 100.000,00KM ;

– subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta 50.000,00 KM ;

– izrada projektno-tehničke dokumentacije vodosnabdijevanja općine Ključ 100.000,00 KM ;

– izmirenje starih obaveza JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti  i infrastrukturu“ Ključ   100.000,00 KM ;

– izgradnja sportske dvorane 200.000,00 KM.

Svoju podršku vijećnici su dali i Odlukama o načinu utroška sredstava od šumskih (161.000,00 KM) i vodnih naknada (39.500,00 KM) od kojih će u 2016. godini biti finansirana realizacija infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama općine Ključ. Vijećnici su usvojili Plan rada i finansijskog poslovanja JKP „Rad“ Ključ za 2016. godinu uz konstataciju da upravo zahvaljujući ovom preduzeću, ali i našim građanima, Ključ je jedan od najčišćih gradova u našoj zemlji. Do kraja sjednice vijećnici su usvojili i Odluku o uvjetima i načinu ostvarivanja pogodnosti prilikom izgradnje gospodarskih objekata za uzgoj životinja na području općine Ključ, Odluku o preuzimanju nekretnina, Izvještaj o radu Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, Izvještaj o radu općinskog pravobranilaštva kao i Izvještaj o provođenju prostorno-planske dokumentacije na području općine u 2015. godini.

Izvor: www.media-kljuc.ba