Ministar Tahir Nuhić posjetio OŠ Ključ

posted in: Arhiva | 0

Ministar za građenje prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Tahir Nuhić je sa svojim saradnicima i u pratnji rukovodstva A-SDA OO Ključ, Nevresa Mešića predsjednika ove stranke u Ključu i zajedno sa općinskim načelnikom Nedžadom Zukanovićem posjetili su u ponedjeljak OŠ Ključ, u kojoj će ove godine biti proveden projekt poboljšanja energetske efikasnosti zgrade. Prema najavi ministra Nuhića, ovaj objekat kao i još sedam u preostalim općinama kantona će biti obnovljeni u ovoj godini.

 

 

 

 

Tahir Nuhić, ministar:

 

Objekat centralne škole u Ključu izgrađen je davne 1980. godine. Ovu školu pohađa ukupno 504 učenika od čega centralnu školu u Ključu pohađa 467 đaka. Škola je već do sada, zahvaljujući Vladi kantona uspjela zamijeniti gtovo 50 % stolarije na objektu škole, a iz vlastitih sredstava obnovljena je kotlovnica za grijanje, zamijenjena peć koja sada troši jeftiniji energent, a obnovljene su i sve područne škole.

Fuad Konjević direktor OŠ Ključ:

 

 

Projekt poboljšanja energetske efikasnosti zgrade osnovne škole finansirati će se sredstvima Ministarstva, UNDP-a, kao i sredstvima općine Ključ.

Općinski načelnik Nedžad Zukanović:

 

 

 

 

     

Izvor: www.media-kljuc.ba