05. 05. 2016.

Regulacioni plan DI „Ključ“ Ključ

Ovo je prilika da se  zainteresovani ulagači na području općine Ključ upoznaju o namjerama jedinice lokalne samouprave vezanim za ovaj lokalitet u površini od 50.279 m² (5,0279 ha) koji obuhvata prostor ograđen i oivičen sa ulicom Branilaca BiH, ulicom Humićka i ulicom Sanska u užem gradskom području na magistralnom putu M-5 Bihać-Sarajevo.
Prezentaciju možete pogledati ovdje!
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]