Održana Biznis kafa u Ključu

posted in: Arhiva | 0

U petak, 20.5.2016.godine u okviru poslovnog druženja "Biznis kafa" održana je prezentacija Programa "Subvencioniranje kamata na kredite krajnjim korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine za ulaganja na području općine Ključ".

Osim predstavnika Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ, predsjedavajućeg Općinskog vijeća općine Ključ, velikog broja zainteresovanih,  "Biznis kafi" je prisustvovao i predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Salko Selman. Ovo je bila prilika da se prisutni upoznaju o namjerama Općine Ključ i Razvojne banke Federacije BiH vezanim za ovaj Program.

Pored prezentacije aktivnosti Banke,  gospodin Selman je posebnu pažnju dao kreditnim linijama koje namjeravaju realizovati Banka i Općina Ključ, a odnose se na: finansiranje poljoprivredne proizvodnje, dugoročno kreditiranje stalnih sredstava i dugoročno kreditiranje mikrobiznisa – obrta. Ovim se Općina Ključ obavezala na subvenciju kamata korisnicima kreditnih sredstava isključivo za ulaganja na području općine Ključ.

Finansijska sredstva za subvencioniranje kamata osigurana su iz sredstava Budžeta općine Ključ za 2016.godinu sa ciljem poticaja razvoja privrede i zapošljavanja na području općine Ključ.