Lijepo je biti član” Ključke porodice”

posted in: Dijaspora | 0
Osnivačka skupština Udruženja "Prijatelji Ključa" u Ključu je održana 6.10.2016.godine u sali Općinskog vijeća općine Ključ u atmosferi koja je zračila pozitivnom energijom i pokazano i na ovaj način postojanje velike "Ključke porodice".
Općinski načelnik gospodin Nedžad Zukanović je, govoreći o dosadašnjoj saradnji sa "Prijateljima Ključa", izrazio veliko zadovoljstvo, kazao da Ključani u „Prijateljima Ključa“ imaju iskrene i prave prijatelje i najavio svoju podršku i u budućem radu. 

Čestitku za svoj dosadašnji rad i želje za uspjehom u budućnosti u sferi daljeg uvezivanja iseljeništva sa rodnim gradom, kao i lakšoj komunikaciji sa drugim akterima i drugim institucijama vlasti u BiH, Skupština udruženja je primila i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Inače, Humanitarno udruženje „Prijatelji Ključa“ je počelo sa radom 2014.godine sa željom da pomognu svim onima kojima je pomoć potrebna i iza sebe imaju veliki broj projekata i aktivnosti u poboljšanju socijalnog i zdravstvenog stanja naših sugrađana.
Pridružujemo se čestitkama i želimo uspješan i plodan rad.