Usvojena Politika saradnje sa iseljeništvom BiH

posted in: Dijaspora | 0
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici usvojilo Politiku odnosa sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unaprjeđenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes. 
 
Politika predstavlja putokaz i izraz volje dugoročne saradnje između države Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva. Tim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom poduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Ovim dokumentom su postavljena tri osnovna cilja, a to su: razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unaprjeđenje saradnje te stvaranje uslova za veći doprins iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine. 
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je nakon sjednice istaknula kako o značaju dokumenta govori i podatak da u svijetu živi oko dva miliona Bosanaca i Hercegovaca i to neračunajući “staru emigraciju”. U ogromnoj većini to je ekonomski jako i obrazovano iseljeništvo koje je snažno privrženo domovini BiH.
 
Kao najvažnija karika u procesu saradnje sa iseljeništvom prepoznate su lokalne zajednice. Pored jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za saradnju sa iseljeništvom, planirana je i izrada liste investicijskih projekata koja će biti dostupna iseljeništvu i na taj način se stvaraju pretpostavke da iseljeništvo investira svoj kapital s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju svoje domovine, a istovremeno i sticanja dobiti iz pomenutih investicija. 
 
Politikom se predviđa i izrada razvojnog dokumenta kojim će se uspostaviti program za investiranje i štednju iseljeništva, kao i uklanjanje administrativnih barijera.
 
– Usvajanjem Politike BiH šalje snažnu poruku da nije zaboravila na svoje iseljeništvo – poručila je ministrica Borovac najavivši kako će u narednom periodu se pristupiti izradi strategije i akcionog plana saradnje sa iseljeništvom BiH čime će dodatno biti konkretizirana ova oblast od koje će korist imati i iseljeništvo i bosanskohercegovački građani.