Javna rasprava o Nacrtu Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Obavještavamo građane općine Ključ da će se Javna rasprava o Nacrtu Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Ključ održati u ponedjeljak 12.11.2018. u Sali Općinskog vijeće sa početkom u 1700 sati.

Nacrt navedene Odluke može se preuzeti na zvaničnoj stranici općine www.opcina-ključ.ba, na oglasnoj ploči Općine Ključ i u kancelarijama MZ općine Ključ.

Prijedlog Odluke možete pogledati na sljedećem linku: Odluka o držanju životinja