Održan I sastanak Partnerske grupe za izradu revizije Strategije razvoja općine Ključ 2014 – 2023

posted in: Arhiva, Dijaspora | 0

Održan I sastanak Partnerske grupe
za izradu revizije Strategije razvoja općine Ključ 2014 – 2023.

Općina Ključ je, uz podršku Projekta integriranog lokanog razvoja (ILDP), pokrenula proces revizije Strategije razvoja općine u skladu sa Metodologijom integriranog lokalnog planiranja (MiPRO).

Već ranije su Općina Ključ i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru Projekta integriranog razvoja (ILDP) koji predstavlja zajednički projekat UNDP BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).
Obzirom da je Strategija rađena po MiPRO metodologiji, obaveza je da se nakon 5 godina uradi i njena revizija.

Navedena metodologija je predvidjela, između ostalog, formiranje i Partnerske grupe za razvoj koja predstavlja forum putem kojeg se osigurava učešće građana u procesu strateškog planiranja jedinice lokalne samouprave.
Partnerska grupa ima ulogu davanja komentara i sugestija na dokumente koji proisteknu iz ključnih faza strateškog planiranja te ulogu njihove validacije.

S tim u vezi je i održan današnji sastanak. Glavna tema je bila Strateška platforma kao najvažniji dio revizije Strategije, a koja je pripremljena na osnovu analize postojeće Strategije razvoja i ažuriranih dostavljenih podataka za 3 sektora (ekonomski, društveni i zaštita okoliša).

Na sastanku su definisani naredni koraci u procesu revizije Strategjije (sektorski fokusi i ciljevi, objava javnog poziva – projektni koncept za projekte lokalne razvojne strategije) te doneseni zaključci (pismeno dostaviti prijedloge i sugestije za reviziju Strategije, aktivirati sve ljudske i institucionalne resurse u realizaciji projekta) u cilju doprinosa što kvalitetnijem dokumentu revidirane Strategije za period 2019 – 2023. godina.

Ključ, 26.12.2018.