Sekcija CIVITAS JU OŠ “Sanica” u posjeti Općini Ključ

posted in: Arhiva | 0

„ZARAZA ILI  SREDSTVO ZA ŽIVOT”

 

Učenici IX razreda JU OŠ „Sanica”, dana 27. februara posjetili su Općinu Ključ.

Posjeta je upriličena u okviru programa „Projekt građanin“. Cilj „Projekta građanin“ je da učenici uočavaju i analiziraju pitanja i probleme sa kojima se suočava njihova zajednica (škola,  grad, itd.). Učenici  biraju jedno od tih pitanja ili problema za detaljno istraživanje. Nakon što dovrše svoje istraživanje, oni predlažu javnu politiku koja se bavi tim pitanjem ili problemom.

Za ovogodišnje takmičenje odlučili su se za veoma aktuelnu temu  koja predstavlja  veliki problem  našeg društva, a pogotovo mladih. Naziv ovogodišnje teme je „Zaraza ili  sredstvo za život”, a odnosi se na uticaj društvenih mreža na  svakodnevni život  mladih.

Osnovni cilj je da  razviju svijest kod građana, a prije svega  mladih o uticaju društvenih mreža, gdje su  društvene mreže  jednostavno postale opsesija mladih koja prelazi u ovisnost.

Takva ovisnost se, naravno, ne može porediti sa ovisnošću o drogama ili alkoholu, ali se sigurno može porediti sa onom o kockanju. To zapravo znači da je mladi čovjek izgubio kontakt sa stvarnošću, jer četiri sata ili više  bez prestanka može da bude na internetu, potpuno izoliran od stvarnog svijeta i izuzet od realnosti. Mladi polako počinju  vjerovati u sve ono što putem interneta čuju i vide. To je jedna opasnost. Druga je što se ovim putem često uspostavljaju negativne komunikacije, poput onih sa pedofilima.

U razgovoru sa Savjetnikom  načelnika, učenici  su dobili punu podršku u realizaciji navedene teme.