Delegacija Vijeća mladih Federacije BiH u posjeti Ključu

posted in: Arhiva | 0

Danas su predstavnici Upravnog odbora i Sekretarijata Vijeća mladih Federacije BiH, a na poziv Vijeća mladih općine Ključ, boravili u Ključu, gdje su sa predstavnicima naše jedinice lokalne samouprave razgovarali na temu interesa mladih i omladinskih udruženja.

Predstavljen je rad Vijeća mladih F BiH kao krovne organizacije mladih u F BiH koju čine šest kantonalnih Vijeća mladih i koje predstavlja zakonski legalno i legitimno predstavničko tijelo mladih u Federaciji BiH.

Poseban akcenat je dat na teme položaja mladih u Ključu, strategiju za razvoj prema mladima, stipendiranje studenata, grantovi za mlade te sredstva podrške za Start up biznise mladih.

Gosti su upoznati sa radom omladinskih udruženja na području naše općine, problemima i potrebama za naredni period.