Sanacija pristupne saobraćajnice OŠ “Ključ” Ključ

posted in: Arhiva | 0

Ovim projektom je predviđena sanacija devastirane asfaltne obloge najvećeg dijela pristupne saobraćajnice i dvorišne površine OŠ “Ključ” Ključ.

Donedavna površina je bila devastirana i neravna, neuređen je bio kanal za prihvat i odvod oborinskih voda.

Nova asfaltna površina će biti u funkciji korištenja đaka i zaposlenika, za siguran i olakšan pristup školi. Dio površine će se koristiti za parking auta zaposlenika i dostavna vozila.

Naručilac radova je Općina Ključ koju zastupa Općinski načelnik Nedžad Zukanović, a izvođač radova “Ganić” DOO Sanski Most.

Vrijednost radova iznosi 16.000,00 KM, od čega je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice kantona Sarajevo učestvovalo sa 10.000,00 KM, a Općina Ključ vodila projekat i sufinansirala sa 6.000,00 KM.

Ovo je i prilika da se zahvalimo pomenutom ministarstvu i tadašnjem ministru, gospodinu Maliku Garibiji, na pomoći koju su nam pružili.

Našim đacima i zaposlenicima OŠ “Ključ” Ključ želimo uspješan početak nove školske godine.