Obavijest za poljoprivredne proizvođače

posted in: Arhiva, Obavijesti | 0

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijava i zahtjeva početka/završetka proizvodnji u cilju ostvarivanja prava na  federalne novčane podrške u 2023.godini.

Na osnovu Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju  za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/33), u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, broj 54/21), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji  (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/22) klijent podnosi prijavu početka bilјne proizvodnje, odnosno početka/završetka animalne proizvodnje na obrascu P-1 i zahtjeve na obrascu Z-1 za ostvarivanje prava na federalne novčane podrške kantonalnom ministarstvu putem općinske službe – Službe za razvoj privredu i civilnu zaštitu.

PRIJAVE PROIZVODNJI KOJE JE POTREBNO IZVRŠITI U 2023. GODINI

Rok – najkasnije  01.05.2023. godine

–  Proizvodnja povrća – mladi krompir

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno 8 t/ha mladog krompira

Rok – najkasnije 15.05.2023. godine

– Proizvodnja hlјebnih žitarica (pšenica i raž) – zasijano  minimalno 1,0 ha po kulturi i prodato  minimalno 3,0 t/ha pšenice ili 1,5 t/ha raži.

–  Proizvodnja stočnog ječma, kukuruza, zobi i tritikale – zasijano za vlastite potrebe minimalno 1,0 ha stočnog ječma, zobi i tritikala, minimalno 2,0 ha kukuruza  ili prodato minimalno 3 t/ha ječma, zobi , tritikale ili kukuruza.

Rok – najakasnije 31.05.2023. godine

–  Proizvodnja  krmnog bilja – silažnog kukuruza, stočnog graška, grahorice, djetelinsko travnih smjesa i djetelina

    Zasijano minimalno 2 ha po kulturi  za vlastite potrebe ili za prodaju minimalno 30t/ha.

    Klijenti koji proizvode za vlastite potrebe po 1 ha u uzgoju trebaju da imaju minimalno 4 grla goveda ili 20 svinja, ovaca ili koza.

–  Proizvodnja povrća – paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk (bijeli i crveni) i salata

   Klijenti koji zasnuju proizvodnju na minimalno 0,5 ha i prodaju minimalno : 10 t/ha paradajza, 6 t/ha paprike, luka, patlidžana ili 5t/ha krastavaca ili 2 t/ha salate, cvekle ili mrkve.

Rok – najkasnije 01.06.2023. godine

–  Proizvodnja voća – šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, nar, trešnja, višnja ,smokva, kajsija, lješnjak i malina Klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju voća u rodu na minimalno 0,5 ha po kulturi.

–  Proizvodnja grožđa i maslina – klijenti (pravna lica i obrtnici) koji imaju zasnovanu intenzivnu proizvodnju u rodu vinograda i ili maslina na minimalno 0,3 ha po kulturi.

Rok – najkasnije 15.06.2023. godine

–   Proizvodnja helјde – zasijano minimalno 1,0 ha i prodano minimalno 1 t/ha.

–  Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja – kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor – zasijano/zasađeno minimalno: 1,0 ha po kulturi i prodano/prerađeno minimalno 0,3 t/ha.

ANIMALNA  PROIZVODNJA 

Rok najkasnije 15.05.2023.godine

–  Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze) –klijenti koji u uzgoju imaju minimum 50 ovaca odnosno 25 koza starijih od 1 godine a koji zadrže u vlastitom uzgoju namanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, a imaju minimalno 50 jagnjadi ili 25 jaradi – najmanje jedno janje/jare po grlu ovce/koze

–  Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica – klijenti koji imaju u uzgoju minimalno 20 pčelinjih društava.

Rok najkasnije 31.05.2023.godine

–  Uzgoj rasplodnih krmača – klijenti koji u uzgoju imaju minimum 5 rasplodnih krmača starijih od 1 godine

Rok najkasnije 01.06.2023.godine

–  Uzgoj slatkovodne i morske ribe (pastrmka,  šaran, liplјan, lubin i orada) – proizvodnja i prodaja minimalno 3.000 kg ribe u toku godine.

– Uzgoj izvornih zaštićenih pasmina životinja – bosanski brdski konj, domaća buša, domaći magarac i pas tornjak  –klijenti koji u uzgoju imaju minimum jednu rasplodnu životinju u reproduktivnoj sposobnosti izvornih zaštićenih pasmina životinja.

Rok najkasnije 15.08.2023.godine

–   Uzgoj krava prvotelki  klijenti (pravna lica i obrtnici) – koji uzgoje najmanje 2 junice

–  Uzgoj goveda u sistemu krava – tele – klijenti koji posjeduju  najmanje 15 grla krava mesne ili kombinovanih pasmina, koje daju potomstvo i od kojih je  jedini prihod prirast teladi.

Za proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi od teladi  iz domaćeg uzgoja – tov i prodajaminimalno 3 grla u turnusu

– Prijava početka proizvodnje  pet dana od uselјenja poslјednjeg grla (teleta) u turnus (useljenje u turnus može trajati najduže 30 dana)  starosti  teladi maksimalno 6 mjeseci, težine do 210 kg.

– Završetak proizvodnje dvadeset  dana prije završetka tova izvrši prijavu završetka tova nakon minimalnog tova od 200 dana i najmanje težina od 500 kg izlazna starost maksimalno 24 mjeseca na Obrascu P-1 kantonalnom ministarstvu-općini .

Napomena poljoprivrednim proizvođačima:

KLIJENTI KOJI SU IZVRŠILI PROMJENU PODATAKA/AŽURIRANJE PODATAKA DO 31.03.2023. GODINE U REGISTRU POLJOPRIBREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA A  NE IZVRŠE PRIJAVE PROIZVODNJI U PROPISANIM ROKOVIMA U SLUŽBI ZA RAZVOJ, PRIVREDU I CIVILNU ZAŠTITU NEĆE MOĆI OSTVARITI  PRAVO NA FEDERALNE NOVČANE PODRŠKE U 2023.GODINI.

SHODNO ODREDBAMA PROGRAMA NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KLIJENTI REGISTROVANI KAO FIZIČKA LICA ( IZUZEV OBRTA ) GODIŠNJE MOGU OSTVARITI MAKSIMALNU NOVČANU PODRŠKU  OD 12.000 KM PO MODELU POTICAJ PROIZVODNJI.

PROPISANI ROKOVI ZA PRIJAVU PROIZVODNJI U 2023.GODINI SE NALAZE NA  ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI OPĆINE KLJUČ I RADIO KLJUČA.

Ključ; 03.05.2023.godine                                          Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu