Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović u posjeti Općini Ključ

posted in: Arhiva | 0

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Denis Bećirović boravio je danas u posjeti Ključu i Općinskom načelniku Nedžadu Zukanoviću. I općina Ključ je jedna od općina koja je poplavljena, ali srećom ne u obimu koji je bio 2014. godine. Načelnik Nedžad Zukanović je upoznao člana Predsjedništva BiH Bećirovića o trenutnoj situaciji na području općine Ključ gdje je konstatovao da je poljoprivredno zemljište najviše poplavljeno te da će se nakon povlačenja rijeka Sane i Sanice u svoja korita znati prava šteta na usjevima, gdje će eventualno biti potrebno dosijavanje. Tokom posljednjih obilnih kiša, problem na području općine Ključ najviše su izazivale bujice manjih potoka u ruralnim sredinama i da je voda prodrla u dvije kuće te da se u budućnosti treba povesti računa upravo o ovim malim potocima.

Pored navedenog, načelnik Zukanović je tražio da u svom budućem radu član Predsjedništva povede računa i o malim sredinama koje su često zaboravljene od viših nivoa vlasti i da nastoje biti bar malo svi solidarniji i sa razumijevanjem ne samo prema Ključu, nego i ostalim sredinama i općinama poput Ključa.

Gospodina Bećirovića je s trenutnom situacijom u Ključu upoznao i Komandir PS Ključ, gospodin Midhad Halilović te je prezentovao potrebe ključke policijske stanice koje se najviše ogledaju u obnovi voznog parka.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je obećao svoju pomoć općini Ključ i njenim stanovnicima u svakom segmentu i u implementaciji projekata koji budu upućeni prema višim nivoima vlasti te da ovo nije samo jedna od posjeta Ključu, već da će ih biti još nekoliko.