Obavijest o raspisanim tenderima

posted in: Nekategorisano | 0

Općina Ključ je na portalu javnih nabavki objavila otvorene postupke za:

  • Uređenje gradske infrastrukture procijenjene vrijednosti 400.000,00 KM;
  • Uređenje saobraćajne i komunalne infrastrukture (Izgradnja-asfaltiranje parking prostora Donji Kamičak, asfaltiranje puta prema mezarju u naselju Ramići, asfaltiranje i rekonstrukcija puta u naselju Rejzovići, izgradnja dijela kanalizacije u naselju Domazeti MZ Biljani) procijenjene ukupne vrijednosti 60.700,00 KM;
  • Izgradnja, sanacija i uređenje objekata visokogradnje i niskogradnje 7 lotova procijenjene vrijednosti 338.164,67 KM;
  • Rekonstrukcija kancelarijskog prostora u MZ Donja Sanica procijenjene vrijednosti 33.924,15 KM,

te jedan konkurentski zahtjev:

  • Izrada projektne dokumentacije saobraćajne signalizacije na području urbanog dijela Općine Ključ procijenjene vrijednosti 12.000 KM