Uspješno implementiran projekat „Izgradnja potpornog zida kod Tekije“

posted in: Arhiva | 0

Općina Ključ je uspješno implementirala još jedan projekat, a ovoga puta to je “Izgradnja potpornog zida kod Tekije u Ključu.

 Investitor radova: Općina Ključ zastupana po općinskom načelniku prof. Nedžadu Zukanoviću                 

Izvođač radova: „Emir Komerc Kurbegović“ doo Sanski Most, zastupano po direktoru društva Emiru Kurbegović                

Radovi su izvedeni na osnovu Ugovora  o izvođenju radova broj: 04-11-9-959-23/23 od 20.11.2023.godine – Vrijednost radova po ugovoru iznosi 14.873,04KM sa uračunatim PDV

Radovi su započeti 17.01.2024.godine a završeni 26.01.2024.godine

Projekat je predvidio nastavak izgradnje armirano-betonskog potpornog zida dužine cca. 30m sa drenažom kod Tekije u Ključu. S obzirom na konfiguraciju terena, ovim potpornim zidom se omogućuje bolja iskorištenost dvorišta Tekije te štiti dvorište od klizanja tla.