Obavijest za poljoprivredne proizvođače – prijava za novčane podrške u 2024. godini

posted in: Obavijesti | 0

Služba za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine Ključ obavještava poljoprivredne proizvođače  o  rokovima za podnošenje prijave plana proizvodnje za federalne i kantonalne novčane podrške za narednu 2024.godinu.

Shodno odredbama člana 6. stav (1) Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 54/21, 46/22, 54/23) Klijent prijavlјuje plan proizvodnje za narednu godinu kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove polјoprivrede – putem općinskih službi do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Shodno odredbama člana 9. stav (1) Uputstva za ostvarivanje novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2023.godinu („Službeni glasnik USK-a“,  broj: 13/23“)   

Klijent prijavlјuje plan proizvodnje za narednu godinu gradskim/općinskim službama nadležnim za poljoprivredu do 15. 11. tekuće godine, na Obrascu PPP.

Prijava  plana proizvodnje za federalne i kantonalne novčane podrške vršiće se u Službi za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine Ključ.

Napomena !

Poljoprivredni proizvođači koji ne budu prijavili plan proizvodnje za narednu godinu neće moći ostvariti pravo na federalne niti na kantonalne novčane podrške u 2024.godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Službu za razvoj, privredu i civilnu zaštitu Općine Ključ, kancelarija broj 8  ili na broj telefona 037/316-232.

Ključ, 01.11.2023.godine                                                                   

Služba za razvoj, privredu

      i civilnu zaštitu.