OBAVIJEST

posted in: Nekategorisano | 0

Općina Ključ objavljuje javni poziv za dodjelu montažnih objekata koji se nalaze na području MZ Krasulje.

Obavještavamo sve zainteresovane – registrovane privrednike, obrtnike, udruženja građana i fizička lica da se mogu prijaviti na besplatnu dodjelu montažnih objekata koji se trenutno nalaze na području MZ Krasulje u blizini područne škole Krasulje.

Prijave sa obrazloženjem načina upotrebe montažnog objekta dostaviti na protokol Općine Ključ ili putem pošte do 24.11.2023. godine do 09:00h sa naznakom ”Prijava za dodjelu montažnog objekta”

Općina Ključ

Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne i geodetske poslove.
ulica Branilaca BiH 78,
79280 Ključ

Montažni objekti se dodjeljuju besplatno uz obavezu odvoza i čišćenja prostora na kojem se objekat nalazio.