Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja manifestacije„Ključka zima 2023“

posted in: Nekategorisano | 0

Općina Ključ objavljuje Javni poziv za učešće u Programu obilježavanja manifestacije
„Ključka zima 2023“.
Pozivaju se javne ustanove i preduzeća, sportski klubovi, nevladine organizacije, privredni
subjekti i svi zainteresovani da daju svoje prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i
na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja manifestacije
„Ključka zima 2023“.
Cilj manifestacije je obogatiti kulturno-zabavne sadržaje na području naše općine. Planirane
aktivnosti trajaće od 21.12.2023. do 5.1.2024. godine na cijeloj teritoriji općine Ključ.
Prijedlog dostaviti na obrascu koji možete preuzeti na web stranici Općine Ključ ispod tekst poziva ili u
kancelariji broj 24.
Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u Programu mogu dostaviti do 20.11.2023.
godine na adresu: Općina Ključ, ul. Branilaca BiH br. 78, 79280 Ključ, sa naznakom:
„Za učešće u Programu obilježavanja manifestacije Ključka zima“ ili na e-mail adresu:
drustvene.djelatnosti.kljuc@gmail.com
Svi pristigli prijedlozi u navedenom roku biće razmatrani od strane Organizacionog odbora za
obilježavanje manifestacije „Ključka zima 2023“ sa ciljem utvrđivanja konačnog Programa
obilježavanja.