Održana XXI sjednica Općinskog vijeća

posted in: Arhiva | 0

Općinsko vijeće općine Ključ održalo je u petak svoju 21. redovnu sjednicu općinskog vijeća. Usvojeni dnevni red bio je bez dopuna i izmjena pa su vijećnici raspravljali o šesnaest tačaka dnevnog reda. Na samom početku sjednice, vijećničku zakletvu položio je Senad Kulosman, poslanik ispred SDP-a Ključ, koji je u Vijeću zamijenio dosadadašnjeg vijećnika Ibrahima Zukanovića koji je podnio ostavku u redovnoj proceduri podnesenoj CIK-u zbog preuzimanja funkcije direktora JP Ukus a čije su funkcije nespojive. Kod tačke Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa prethodne sjednice, predsjedavajući Općinskog vijeća Adem Crnalić predložio je zaključak da se prilikom donošenja odluka i zaključaka općinskog vijeća navode i rokovi do kojih bi određene općinske službe, javna preduzeća ili ustanove trebali poštivati prilikom realizacije a radi same efikasnosti donesenih odluka i zaključaka. Ova tačka usvojena je uz ovaj prijedlog predsjedavajućeg općinskog vijeća.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Ključ do 30.6.2014. godine nije usvojen iako je stanje u Budžetu zadovoljavajuće, kako je istakao v.d. šefa Službe za finansije, trezor i privredu g. Botonjić. On je kazao da se održala financijska stabilnost budžeta, redovno se izmiruju sve zakonske obaveze a i solventnost se poboljšala. Budžet općine je u prvih šest mjeseci ove godine ostvario prihod u iznosu od 1.670.743,25 KM. Od toga poreznih prihoda u iznosu od 1.109.177,60 KM, neporeznih prihoda u iznosu od 383.005,20 KM i tekućih potpora, grantova, u iznosu od 178.560,45 KM. Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 1.109.177,60 KM ili 52,77% u odnosu na Plan budžeta. U odnosu na prošlu godinu veći su za 73.701,58 KM ili 7,11 %. Pad poreznih prihoda je zabilježen kod prihoda od indirektnih poreza, što je zabrinjavajuće jer ovi prihodi u ukupnim izvornim prihodima učestvuju sa 53,44%. UKalkulisani rashodi i izdaci u istom periodu su iznosili 1.833.017,88 KM ili 42,19% u odnosu na Plan budžeta. Iako je i općinska komisija sa dva glasa ZA i jednim PROTIV (dva člana komisije bila su opravdano odsutna)prihvatila izvještaj o izvršenju Budžeta za prvu polovicu godine, vijećnici općine Ključ odbili su ovaj Izvještaj sa deset glasova protiv, tri suzdržana, dok je za Izvještaj glasalo njih devetero. Vijećnici su do kraja sjednice usvojili preostale tačke dnevnog reda, među kojima Izvještaj o trošenju sredstava tekuće rezerve za period 1.1. do 30.6.2014. godine; Usvojena je Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Ključ za 2014. godinu koja će biti dodijeljena na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Ključ, koja će se održati 15. septembra 2014. godine povodom obilježavanja Dana općine Ključ, odnosno, Dana oslobođenja općine Ključ.

Prilog: Radio Ključ