Javni oglas za prijem pripravnika

posted in: Arhiva | 0

Na osnovu člana 75. i  84. Zakon o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-Sanskog kantona („Službeni glasnik USK“, broj: 5/12) i člana 47,Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Ključ-Prečišćeni tekst broj: 05-49- 1506/14 od … Continued