Potpisani ugovori sa organizacijama civilnog društva o finansiranju projekata s budžeta Općine Ključ

posted in: Arhiva | 0

Ugovori s OCD Ključ (1)

Danas je upriličeno potpisivanje ugovora između općine Ključ i predstavnika  organizacija civilnog društva, koje su sa svojim projektima aplicirali na Javni poziv općine Ključ.

U skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO sektoru, općinska komisija za ocjenu projektnih prijedloga donijela je odluku kojom će općina Ključ u ovoj godini finansirati ukupno osam  projekata i to  iz oblaste kulture tri projekta, u okviru oblasti socijalne zaštite dva projekta i prioritetna oblast rekreativni sport tri projekta. Ugovore su potpisali predstavnici  organizacija civilnog društva te ispred Općine Ključ Nedžad Zukanović, Načelnik općine Ključ.

 

Projekti koji će biti finansirani iz Budžeta općine, a koji će biti realizovani u u narednom periodu su:

 • Prioritetna oblast kultura 3 projekta
 • VI smotra folklora u Sanici – KUD „Naša mladost“ Ključ u iznosu od 1.000 KM
 • Međunarodna smotra horova – KUD „Stari grad Ključ“ u iznosu od  1.000  KM
 • Uklanjanje rastinja I diletacije Stari grad „Ključ na Sani“ i podgrad Ključa -Udruženje za zaštitu kulturno historijskih i prirodnih vrijednosti „Ključ na Sani“ u iznosu od  500 KM
 • Prioritetna oblast socijalne zaštite 2 projekta :
 • Ljetne radionice sa logopedom i psihologom – Udruženje za pružanje psiho socijalne pomoći ženama i djeci „LEJLA“ u iznosu od 1.000 KM
 • Pruži nam ruku prijateljstva – Udruženje roditelja, djece i mladih sa posebnim potrebama „I mi se budimo“ u iznosu od 1.000 KM
 • Prioritetna oblast rekreativni sport 3 projekta :
 • Pohod Ključ 2017 – Udruženje ljubitelja prirode „EKO SPORT“ u iznosu od 500 KM
 • Čista rijeka Sana – Ronilački klub „Vidra“ – u iznosu od 1.000 KM
 • Dan rekreativnog sporta – Sportsko ribolovno društvo „Ključ“ u iznosu od 1.000 KM

Bitno je napomenuti da je raspisani Javni poziv objavljen u skladu sa LOD Metodologijom koju je Općina Ključ usvojila 2012. godine.

Ugovori s OCD Ključ (6) Ugovori s OCD Ključ (4)