Čestitka povodom Dana formiranja Prve bosansko – oslobodilačke brigade

posted in: Arhiva | 0

510

Prva Bosansko-oslobodilačka brigada formirana je 25.oktobra ratne 1993 godine odlukom Vrhovnog komandanta Armije R BiH, u januaru 1995.godine preimenovana je u 510. Oslobodilačku brigadu. Brigada je bila popunjena borcima sa područja Cazina, Bihaća, Bosanske Krupe, a okosnicu brigade činila je „Ključko-sanska“ jedinica u čijem su sastavu bili borci sa područja općina Ključ i Sanski Most.
Ova brigada dala je veliki doprinos u odbrani tadašnjeg bihaćkog okruga i u oslobađanju Bosanske krajine.

Sa ponosom i tugom se sjećamo heroja ove brigade koji su ustali snagom svoga duha da se bore protiv agresora, koji su dali živote za slobodu, za domovinu, za našu budućnost – naši uzoriti Šehidi.

Svima Vama herojima odbrane Bosne i Hercegovine, a posebno porodicama poginulih boraca ove brigade u ime svih građana općine Ključ i u svoje lično ime izražavam zahvalnost i dužno poštovanje za sve ono što su učinili da bi mi danas živjeli u slobodi.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nedžad Zukanović, prof.

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

Adem Crnalić s.r.