POČETAK RADA DJEČIJEG VRTIĆA “LJILJAN” Ključ

posted in: Nekategorisano | 0

Nakon dva i pol mjeseca započeo je s radom Dječji vrtić „Ljiljan“ u Ključu. Tokom prethodnih dana prostorije vrtića su dezinficirane i preuređene u skladu s preporukama koje je izdao Zavod za javno zdravstvo USK, a osoblje vrtića upoznato sa mjerama koje će se primjenjivati tokom boravka u vrtiću. Ponovni početak rada je potvrda da se život polako normalizuje na području naše općine.

Po dolasku u vrtić, na samom ulazu mjeri se temperatura i vrši dezinfekcija ruku zaposlenika koji su dužni nositi zaštitne maske. Djeca nisu obavezna nositi maske i rukavice, a prednost se daje održavanju higijene i edukaciji primjene zaštitnih mjera. U vrtiću se nalazi 33 djece gdje se odgojni proces provodi u tri grupe koje su formirane prema izdatim preporukama viših nivoa vlasti, kazala je direktorica Enisa Šistek.